Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Regional kulturplan

Bild från kulturplanens omslag 

Kulturplan 2016-2019

Regionfullmäktige beslutade den 16 november 2015 om en ny regional kulturplan som börjar gälla 1 januari 2016 och gäller till och med 2019. Kulturplanen har tagits fram av Region Örebro län i dialog med länets kommuner, kulturinstitutioner, civilsamhälle och det fria professionella kulturlivet. Allt inom ramen för kultursamverkansmodellen (se film nedan). Kulturplanen har sedan beslutats om politiskt av fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn, nämnd för regional tillväxt, regionstyrelsen och regionfullmäktige. Kulturplanen har därefter gått vidare till Statens kulturråd för godkännande.

Vad är kultursamverkansmodellen?

Mer om länets kulturplan

Kulturplanen är utgångspunkt för Region Örebro läns arbete inom samverkansmodellen. Regionorganisationen driver utvecklingsarbete med kulturplanen som utgångspunkt samt ansvarar för uppföljning och utvärdering av planen. Den regionala kulturplanen har tre syften:

  1. Att fungera som en ansökan om statliga kulturmedel till aktörer inom samverkansmodellen. Aktörerna det gäller är främst länets kulturinstitutioner, kulturkonsulenter och Regionbiblioteket. Deras verksamheter och målsättningar för 2016-2019 beskrivs närmare i kapitel 6.
  2. Att beskriva ambitionen för en gemensam kulturutveckling i länet, utifrån behov som lyftes i kommundialogerna som föregick skapandet av planen. För genomförandet krävs samverkan mellan Region Örebro län, länets kommuner, delar av civilsamhället och/eller andra aktörer. Målsättningar för den gemensamma kulturutvecklingen beskrivs närmare i kapitel 5.
  3. Att beskriva Region Örebro läns övriga kulturarbete, det vill säga det som inte ingår i punkt 1 och 2 ovan.

Kulturplanen är omfattande. Dels beror det på att många delar behöver finnas med i en regional kulturplan utifrån statliga direktiv. Dels beror det på att de regionala kulturaktörerna ges utrymme att beskriva sina verksamheter, att länets kommuner har egen plats och att Region Örebro läns övriga kulturarbete synliggörs i planen. Kulturplanen har därmed ett stort antal utvecklingsmål men med olika aktörer som förväntas utföra dem.

Det finns också en kortversion av kulturplanen (se högerspalten) som främst innehåller kulturplanens utvecklingsmål. Kortversionen revideras varje år.

Uppföljning av det regionala kulturarbetet genomförs årligen (se högerspalten). Där beskrivs till exempel hur medlen inom samverkansmodellen används och fördelads samt övrig regional kulturfinansiering.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 november 2018

Innehållsansvarig: Rikard Åslund

Publicerad av Mia Eriksson

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/kulturplan