Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Läs-kickar

Läs-kickar är ett läsfrämjandeprojekt som finasierats med bidrag från Kulturrådet och Region Örebro län. Projektet har byggts upp ur en gemensam vilja att stärka barn- och ungdomars läsning, med stöd av samverkan mellan kommunbibliotek och studieförbund.

  

Vad har hänt i Läs-kickar

i projektet har vi främst samarbetat med folkbiblioteken i Askersund, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora, och med några av deras idrottföreningar. Det har varit olika områden, från modellracing, MK RAN i Askersund, till fotbollslag i Laxå, Mullhyttan och Lekeberg. Lindesberg träffade ungdomar i Linde Sports Camp. Projektet har också haft nära samverkan med Örebro stadsbibliotek, Hagafilialen och med Fotbollsklubben Simon från Vivalla.

Vi ser att det tar tid att bygga relationer, och att ungdomar som tränar har ett fullt schema. Så det måste finnas ett stort medvetande om att läsningen ger positiva resultat för idrottsprestationerna, för att de ska lägga tid på att läsa.

Ett resultat från projektet är en skrivarverkstad som föreningen Lindanda ska hålla tillsammans med sportklubben Simon och några andra klubbar.

Projekt Läs-kickar avslutades i december 2015. Här kan du läsa rapporten!

Projektets upplägg

Projektet genomfördes i samband med SISU idrottsrörelse och länets kommunbibliotek i samverkan. Regionbiblioteket i Örebro län har varit projektägare. Kulturrådet har finansierat projektet med 300 000, med medel som avsatts för samverkan mellan bibliotek och idrotten, via satsningen PAUS- du och en bok. Paus är en satsning för att få fler idrottande unga att läsa böcker på sin fritid. Vi hoppas att projektet har satt spår i någras medvetande, och det har gett oss kunskap om hur vi ska närma oss varandra.

Styrdokument för projektet

Regional kulturplan 

I den regionala kulturplanen för Örebro län pekas barn och ungas läsning ut som ett speciellt utvecklingsområde: ”Barn och ungas läsning – Gränsöverskridande och experimenterande arbete tillsammans med andra estetiska uttryck och konstformer som stimulerar barn och ungas läsning och språkutveckling.”

Regeringens uppdrag

I projektet Läs-kickar har vi tagit utgångpunkt i behovet av att öka barn och ungas läsförståelse och vi har hämtat stöd i Läsandets kultur, litteraturutredningens slutbetänkande som beskriver hur läsförmågan bland barn och unga har försämrats.

 

 

 

 

 

 

 

Vi har också hämtat grund i Litteraturpropositionen ”Läsa för livet (2013/14:3) som formulerat följande nationella mål för litteratur och läsfrämjande:
Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. För att nå det övergripande målet ska statens samlade insatser syfta till:
− att läsförmågan förbättras jämfört med i dag,
− att fler än i dag regelbundet tar del av både fack- och skönlitteratur, och
− att kunskapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i samhällslivet ökar jämfört med i dag.

I Bibliotekslagen (2013:801) sägs vidare att ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning”. När det specifikt gäller folkbiblioteken heter det att ” Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur” samt ” Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.”

 

Projektplan för Läs-kickar


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 januari 2018

Innehållsansvarig: Sandra Spjuth

Publicerad av Sandra Spjut

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/laskickar