Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utredning kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier​

Utbildning för chefer och HR om utredningar i arbetslivet med särskilt fokus på kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier.

Under eftermiddagen kommer ni få kunskap om utredningar i arbetslivet med särskilt fokus på kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Aktuell lagstiftning inom området gås igenom liksom hur utredningar bör genomföras och hur du som beställare bör agera innan, efter och under en utredning.

Aktuella områden som avhandlas under passet är:

 • Arbetsmiljölagen, AFS 2015:4, AFS 2001:1 och diskrimineringslagen vilka utgör det rättsliga ramverket för utredningarna
 • Utredningsmetodiken RUM
  • Uppstart av utredningar
  • Förutredningar
  • Rekvisiten för kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier
  • Beviskrav
  • Analys av bakomliggande orsaker till en konstaterad eller upplevd problematik
  • Rekommendationer som ges i utredningarna
  • Beställarens roll i utredningar

Det kommer också finnas utrymme för frågor och samtal. Utbildningen ges av Regionhälsan tillsammans med Human & heart.

Deltagande

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till chefer och HR-personal anställda inom Region Örebro län samt Hallsbergs, Kumla, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och Örebro kommun.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum och anmälan

För tillfället finns inget datum bokat för denna utbildning.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 juni 2024