Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Högspecialiserad vård

På USÖ sker en målmedveten satsning på att bredda och utveckla den högspecialiserade vården.

Cancersjukvård

På USÖ behandlas flertalet cancerdiagnoser med hjälp av kirurgi, cellgifter, strålning och laserbehandling. Brachyterapi är en speciell form av inre strålbehandling som används allt mer. Tekniken används framgångsrikt vid olika former av gynekologisk cancer, prostatacancer (urologisk cancer), bröstcancer samt huvud- och halscancer.

Centrum för huvud- och halsonkologi bedriver framgångsrikt ett nära samarbete mellan flera kliniker, både vad gäller forskning och högspecialiserad vård. Vid Centrum utvecklas nya behandlingsmetoder och samordnas resurser för en optimal vård och behandling av patienter som kommer från hela landet och även andra delar av Europa.

Se film om Centrum för huvud- och halsonkologi

Cancerforskning pågår på flera områden för att identifiera faktorer som påverkar cancersjukdomens förlopp och för att utveckla effektivare behandlingsmetoder.

Ögonsjukvård

Ögonkliniken har länge tillhört de främsta i landet och tillhandahåller avancerad ögonsjukvård till patienter från hela Sverige. Idag är USÖ i frontlinjen exempelvis när det gäller behandling av sjukdomar i gula fläcken och hornhinnetransplantationer. Ögonkliniken är ett centrum för svensk näthinnekirurgi och här finns en av Sveriges sex hornhinnebanker.
    
Kliniken bedriver också forskning, främst med inriktning på olika typer av ögonkirurgi, till exempel behandling av näthinneavlossning, hål i gula fläcken eller grumlingar i ögats glaskropp.

Hjärtsjukvård
USÖ erbjuder en bred hjärtsjukvård för de flesta sjukdomstillstånd med undantag för transplantationskirurgi och barnhjärtkirurgi. De största patientgrupperna som opereras är kranskärls- och klaffsjukdom. 

Avancerad behandling vid hjärtrytmrubbningar ökar också alltmer. Arytmiverksamheten omfattar en rad behandlingsmetoder såsom ablation vid förmaksflimmer och andra förmaksarytmier, kirurgisk behandling av förmaksflimmer samt implantation av både pacemaker och defibrillator. USÖ:s forskning kring Hjärt- kärlsjukdomar.

Kirurgi
USÖ ligger långt framme inom kärlkirurgi. Avancerad kärlkirurgi genomförs vid bland annat aneurysm och åderförkalkning. En stor del av alla operationer utförs endovaskulärt, det vill säga inifrån kärlet med hjälp av katetrar. Denna typ av ingrepp utgör ett mindre trauma för kroppen och är på så sätt skonsammare för patienten. USÖ:s forskning kring kärlkirurgi.

Fetmakirurgi, operationer där magsäcken förminskas, gjordes redan under 1970-talet på USÖ. Fortfarande spelar sjukhuset en viktig nationell roll inom denna verksamhet. Vid USÖ finns ett av få centra i världen med denna långa erfarenhet av den nu vanligaste operationsmetoden, gastric bypass. 

Handkirurgi

Vid Handkirurgiska kliniken behandlas patienter med handskador och handsjukdomar för att nå optimal handfunktion. All förekommande handkirurgi utförs på USÖ, men verksamheten är framför allt inriktad mot högspecialiserad handkirurgi.

Olika typer av behandlingar såsom reumakirurgi och proteskirurgi i hand- och fingerleder genomförs. Inom den högspecialiserade handkirurgin behandlas även spastiska muskler och ledstelhet. Handkirurgiska kliniken erbjuder muskelförflyttning och Botoxbehandling, bland annat till vuxna med neurologiska skador och till barn med CP-skador.   

Hudlaserkirurgi

Laserbehandling på Hudkliniken bedrivs sedan 90-talets början. Här behandlas bland annat medfödda kärlmissbildningar såsom eldsmärken och hemangiom, missprydande kärlförändringar i huden som uppstått efter strålbehandling av bröstcancer och olika typer av hudförändringar till exempel på grund av tuberös scleros. USÖ har lång erfarenhet att behandla små barn i narkos.

Plastikkirurgi

Vid Plastik- och käkkirurgiska kliniken behandlas bland annat: missbildningar av ansiktet, ansiktsförlamning, hudtumörer, brännskador, ärr och stora svårläkta sår. Även defekter efter trauma eller tumöroperation, exempelvis näsdeformiteter eller avsaknad av ett bröst hos kvinnor som genomgått canceroperation behandlas här.

Dysmeli
Dysmeli- och armprotesenheten är ett nationellt kunskapscentrum för barn och vuxna med reduktionsmissbildningar (dysmeli) eller traumatisk armamputation. Verksamheten var från början inriktad på att erbjuda protes till barn med reduktioner i övre extremiteten, men har nu breddats till att även innefatta mottagning och uppföljning av reduktionsmissbildningar i nedre extremiteten och reduktioner på hand- och fingernivå.

De insatser som från början mest var inriktade på hjälpmedel, diagnos och information har kompletterats med ett psykosocialt omhändertagande där teamarbetet har en central roll. Enhetens utvecklings- och utbildningsaktiviteter har också successivt ökat.

Muskelcentrum
Muskelcentrum erbjuder en högkvalitativ neuromuskulär diagnostik till patienter från hela landet. Alla nödvändiga undersökningar kan göras vid ett mottagningsbesök innefattande klinisk bedömning, muskelbiopsidiagnostik och neurofysiologisk undersökning.

Muskelcentrum erbjuder också muskelskola med samlade kompetenser som är till nytta för patienterna. Patienterna får såväl djupgående information av läkare och paramedicinsk personal, som individuell bedömning av av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 8 juli 2016

Innehållsansvarig: Anita Pettersson

Publicerad av John Swensson