Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Länssjukvård

USÖ är, förutom att vara universitetssjukhus, också länssjukhus och länsdelssjukhus, som i första hand betjänar Örebro och kommunerna i södra länsdelen.

Patienter med behov av länsdelssjukvård – bassjukvård - söker ofta akut, medan patienter med behov av specialiserad vård oftast remitteras från andra sjukhus, från Primärvården eller från andra specialister.

Akutvård

Akutkliniken har en central roll när det gäller mottagandet av patienter med akuta vårdbehov. Vårdkedjorna har utvecklats, exempelvis förs patienter med misstänkt hjärtinfarkt oftast förbi akutmottagningen direkt till kranskärlsröntgen eller PCI, dvs ballongvidgning av förträngningar i kranskärlen, och patienter med misstänkt stroke förs ofta direkt till röntgen för undersökning av hjärnan och eventuell blodproppslösande behandling.

Samarbete med primärvård och kommuner

Länsdelssjukvården samordnas allt mer med övriga vårdgivare kring patienten, främst landstingets primärvård och kommunerna. Det gäller framför allt vården av äldre, multisjuka patienter. Ett exempel på detta är HILMA-projektet, som bland mycket annat har inneburit   kompetensutvecklingsinsatser för över 3 000 medarbetare inom kommunerna , Primärvården och på USÖ under de senaste åren.

Medicinska klinikens allvårdsavdelning, ALLVA, är en av länkarna i vårdkedjan. På avdelningen vårdas multisjuka äldre patienter med medicinska diagnoser. Innan patienten skrivs ut från ALLVA sker en vårdplanering i samarbete mellan sjukhuset, kommunerna och primärvården.

Helhetsvård

Palliativ vård är en helhetsvård som tar hänsyn till fysiska, psykiska, sociala och existentiella faktorer när bot inte längre är möjlig. Vården ges antingen i patientens hem eller på sjukhus.

Smärtcentrum är ett kompetenscentrum för kronisk smärtproblematik. Där samordnas specialistkompetenser i syfte att diagnosticera och behandla långvariga smärttillstånd. En viktig uppgift är också att undervisa för att sprida kunskap till primärvård och andra delar av hälso- och sjukvården.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 september 2013

Innehållsansvarig: Anita Pettersson

Publicerad av John Swensson