Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Specialistsjuksköterska vid USÖ prisas för avhandling om hud-mot-hudkontakt

Emma Olsson, specialistsjuksköterska vid barn- och ungdomskliniken, har vunnit årets jubileumspris för bästa avhandling som delas ut av Riksföreningen för barnsjuksköterskor.

Riksföreningen för Barnsjuk-sköterskors Jubileumspris syftar till att stimulera omvårdnads-forskning med inriktning pediatrik som är till nytta för barn och deras familjer. I år har juryn valt att ge priset till Emma som via sin avhandling bl.a. visat att hud-mot-hudkontakt vid blodprovstagning hos för tidigt födda barn är smärtlindrande för barnet. Den 25 april får Emma ta emot priset på Barnveckan i Västerås.

- Jag känner mig väldigt hedrad och stolt över att få ta emot priset. Att mitt avhandlingsarbete uppmärksammas innebär också att betydelsen av smärtskattning och smärtbehandling för de små och för tidigt födda barnen uppmärksammas, vilket jag är mycket glad över, säger Emma.

Juryns motivering


”Avhandlingsarbetet har bedömts ha ett högt nyhetsvärde genom bland annat studier om innovativa metoder för smärtskattning inom ett område där smärtbedömningen ter sig tämligen komplex. I avhandlingsarbetet presenteras också kliniska implikationer gällande hud-mot-hudkontakt inom en vårdkontext där farmaka kan innebära risker. Den vetenskapliga kvalitén är hög och innefattar ett tvärprofessionellt och internationellt samarbete som har gynnat avhandlingens kvalité. Bedömningsjuryn finner därför att Emma Olsson tilldelas priset för bästa avhandling under 2017.”

Fakta


Emma Olsson disputerade i april 2017. I det första delarbetet undersökte hon i vilken utsträckning som hud-mot-hudkontakt är implementerat i Norden, och det framkom en skillnad mellan länderna. I det andra delarbetet undersökte hon pappors upplevelser att sitta hud-mot-hudkontakt, vilket visade att metoden innebar en ökad delaktighet för dessa pappor i vården. Near infrared spectroscopy (NIRS) användes för att skatta smärta hos de underburna barnen i det tredje delarbetet, och resultatet visade att hud-mot-hudkontakt är smärtlindrande vid blodprovstagning. I det fjärde delarbetet fortsatte Emma att undersöka validiteten på smärtbedömning inom neonatalvården genom att kulturanpassa Premature Infant Pain Profile i de nordiska länderna.

Foto: Elin Abelsson


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 april 2018

Innehållsansvarig: Josefine Gran

Publicerad av Josefine Gran