Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Pågående projekt

Här kan du se de projekt som pågår på Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Pågående forskningsprojekt

1) Kvarts- och partikelexponering i järngjuterier – mekanismer och påverkan på inflammations- och koagulationsmarkörer för luftvägspåverkan och hjärt-kärlsjuklighet

Kontaktpersoner: Lena Andersson
Anslagsgivare: FORTE

2) Kan skillnader i immunförsvaret förklara och förutse varför vissa individer utvecklar inflammatoriska komplikationer? Koboltexponering i hårdmetallindustri

Kontaktpersoner: Lena Andersson
Anslagsgivare: KK-stiftelsen

3) Robotassisterad luftprovtagning av partiklar för förbättrad riskbedömning i industriella miljöer

Kontaktpersoner: Lena Andersson
Anslagsgivare: KK-stiftelsen

4) Från partikelexponering till hjärtkärlsjukdom i gjuteriarbetare – immunometabolismens roll i kvarts-inducerad inflammation

Kontaktpersoner: Lena Andersson
Anslagsgivare: KK-stiftelsen

5) Mangan i svetsrök – dess väg in i svetsares hjärnor och psykomotoriska och kognitiva effekter

Kontaktpersoner: Bernt Bergström
Anslagsgivare: FORTE

6) Har kvinnor som arbetar skift en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom?

Kontaktpersoner: Ing-Liss Bryngelsson
Anslagsgivare: AFA

7) Exponering för metallpartiklar vid 3D-skrivare

Kontaktpersoner: Louise Fornander
Anslagsgivare: AFA

8) Effekter av vägtrafikbuller före och efter bulleråtgärder (bullerreducerande asfalt och hastighetssänkning)

Kontaktpersoner: Anita Gidlöf Gunnarsson
Anslagsgivare: Örebro kommun

9) Exponering för PAH och närbesläktade föreningar vid arbete med exempelvis kreosotförorenade jordmassor, i koksverk, asfaltläggning och sotning

Kontaktpersoner: Jessika Hagberg
Anslagsgivare: AMM och Örebro universitet

10) Exponering för PAH vid arbete med kreosotimpregnerade slipers

Kontaktpersoner: Jessika Hagberg och Håkan Westberg
Anslagsgivare: ALF

11) Spädbarns exponering för miljögifter

Kontaktpersoner: Jessika Hagberg
Anslagsgivare: ALF

12) Barns exponering för kemikalier

Kontaktpersoner: Jessika Hagberg, Katja Hagström och Ylva Sjöström
Anslagsgivare: Nyckelfonden och Region Sörmland

13) Är kontaminerade jordar en källa till human exponering för dioxiner – en fallstudie av ett gammalt sågverksområde

Kontaktpersoner: Jessika Hagberg
Anslagsgivare: Arvika kommun

14) Inomhusmiljö och kemiska emissioner i lågenergibyggnader

Kontaktpersoner: Jessika Hagberg
Anslagsgivare: AMM, HBF och Örebro universitet

15) Bromerade dioxiner – är de ett miljöhot?

Kontaktpersoner: Jessika Hagberg
Anslagsgivare: Örebro universitet

16) Inventering av barns exponering för kemikalier på neonatalavdelningar

Kontaktpersoner: Katja Hagström och Ylva Sjöström
Anslagsgivare: Region Sörmland och Region Örebro län

17) Psykologisk behandling av doftkänslighet

Kontaktpersoner: Patrik Hennings
Anslagsgivare: Region Örebro län

18) Exponering och upptag av kobolt

Kontaktpersoner: Maria Klasson och Håkan Westberg
Anslagsgivare: Örebro universitet

19) Damm- och kvartsexponering för ryttare och ridinstruktörer

Kontaktpersoner: Ann-Christine Mannerling
Anslagsgivare: AMM

20) Luftkvalitet i frisörsalonger

Kontaktpersoner: Niklas Ricklund
Anslagsgivare: AMM

21) Hantering av hot och våld i psykiatrisk slutenvård. Etik, bemötande och säkerhet.

Kontaktpersoner: Lars-Erik Varg
Anslagsgivare: FORTE

22) Hantering av hot och våld inom tvångs-vården av unga. Etik, bemötande och säkerhet

Kontaktpersoner: Lars-Erik Varg
Anslagsgivare: Statens Institutionsstyrelse

23) Exponering för trikloramin, kloroform och endotoxiner bland anställda på äventyrsbad

Kontaktpersoner: Jessica Westerlund
Anslagsgivare: ALF-medel och Region Örebro läns Forskningskommitté

24) Förenklade exponeringsbedömningar av vibrationer – ett viktigt verktyg i det systemiska arbetsmiljöarbetet?

Kontaktpersoner: Jessika Westerlund
Anslagsgivare: AFA

25) Kvarts och inflammatoriska sjukdomar

Kontaktpersoner: Per Vihlborg
Anslagsgivare: AMM

26) Nervfunktionsnedsättning vid akut vibrationsexponering

Kontaktpersoner: Per Vihlborg
Anslagsgivare: AMM

27) Metaboliter vid vibrationsexponering

Kontaktpersoner: Per Vihlborg
Anslagsgivare: ALF-medel

28) Prediktorer för vibrationsskador: Undersökning av tidiga tecken på vibrationsskador

Kontaktpersoner: Per Vihlborg
Anslagsgivare: Region Örebro läns Forskningskommitté

29) Kärlskador i händer vid vibrationsexponering

Kontaktpersoner: Per Vihlborg
Anslagsgivare: Region Örebro läns Forskningskommitté


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 6 augusti 2019

Innehållsansvarig: Jessika Hagberg

Publicerad av Marita Nyström

Mer information

Louise Fornander
Forskningssamordnare
yrkeshygieniker
Telefon 019-602 24 75

Hälsosamt inträde i arbetslivet

Utöver pågående forskningsprojekt driver vi även informationsprojektet Hälsosamt inträde i arbetslivet (Hinta).

Kontaktperson: Eva Jangdin
Se informationsmaterial från projektet