Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Mobbning på jobbet

Konflikter i arbetslivet har de flesta varit med om, men hur gör man när konflikten förvärras och övergår till att den ena parten kränker eller mobbar den andra?

Den 27 september samlades 160 kurdeltagare i Wilandersalen på Universitetssjukhuset i Örebro, för en heldagsutbildning på ämnet konflikter och mobbning i arbetslivet.

Thomas Jordan och Patrik Hennings föreläste under utbildningsdagen.

Målet med utbildningen var att lära sig mer om konflikthantering och hur man gör för att lösa problem på ett tidigt stadium. Thomas Jordan, forskare och författare till flera böcker om konflikthantering, pekade särskilt på vikten av att förstå hur konflikter fungerar.

En konflikt uppstår enligt Thomas Jordan när en eller flera parter har önskemål som de inte är villiga att släppa. Det kräver också att parterna upplever att det finns någon annan person som blockerar dem från att uppfylla sitt önskemål. När blockeringen ligger kvar väcks en frustration som driver minst en av parterna att agera på ett eller annat sätt gentemot den andra parten. Thomas Jordan pratade också om vikten av att inte drabbas av beröringsskräck utan att som chef eller kollega våga ställa frågor.

Vad startar konfliken?

Ett vanligt tema som ofta återkommer är konflikter som handlar om fördelning av resurser. Det kan handla om pengar eller arbetsbörda. Konflikter kan också handla om positioner eller strukturer, det vill säga vem som får en viss roll eller hur rutiner utformas. Beteende är också viktigt och kan ligga till grund för konflikt. Likaså kan personliga övertygelser leda till problem om gruppen inte lyckas hitta gemensamma vägar utan fortsätter att dra åt olika håll.

Till en början försöker parterna i regel att övertyga varandra genom diskussion och debatt. Men om konflikten inte stoppas kan den istället eskalerar i form av trakasserier, hot eller att man försöker få sin motpart avsatt.

När konflikten övergår i mobbning

Enligt de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket är kränkande särbehandling när en eller flera arbetstagare utsätts för handlingar som är kränkande och som kan leda till ohälsa eller att någon ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Exempel på sådana handlingar är nedsättande, nedvärderande eller exkluderande beteenden. Om den kränkande särbehandlingen upprepas och pågår under längre tid kan det i värsta fall övergå i mobbning, där någon utsätts för systematiska kränkningar och inte kan försvara sig. (AFS 2015:4)

Mobbning en källa till ohälsa

För den som drabbas kan effekten av mobbning leda till depression, posttraumatiskt stressyndrom, ångest, utbrändhet eller andra fysiska hälsoproblem. Över 100 självmord per år har koppling till mobbning och den som mobbas löper hög risk att vara utan arbete senare i livet.

Störst risk att drabbas har den som på något sätt avviker från resten av arbetsgruppen. HBTQ-personer har en högre risk att drabbas än heterosexuella. Enligt Patrik Hennings, psykolog på Arbets- och miljömedicin i Örebro, är de patienter som han möter ofta en drivande, duktig och samvetsgrann person med civilkurage. Något som inte uppskattas i alla grupper.

Visa tydligt att kränkningar inte accepteras

När arbetsgivaren upptäcker att det förekommer mobbning i gruppen ska man enligt de nya föreskrifter som kom 2016 klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras. Men hur klargör man det? Ett första steg är att ta fram en policy där man tydligt formulerar att kränkningar inte är okej. Men det handlar också om att visa att innehållet i policyn är viktigt och att det gäller alla.

En annan nyckel i det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling är att se till att chefer och arbetsledare har kunskaper så att de kan förebygga och hantera problemen när de uppstår.

I samband med arbete mot kränkande särbehandling finns det flera frågor som de ansvariga inom organisationen kan ställa sig.
• Anställer vi och befordrar vi rätt människor?
• Tränar vi konflikthantering och medling?
• Ger vi våra medarbetare en korrekt bild av acceptabla beteenden?
• Är vi konsekventa eller undviker vi fall där chefer hamnar i fokus?
• Har in medarbetare som verkar komma undan systemet?

Föreläsare under utbildningen:

Thomas Jordan är docent och lärare vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har forskat och undervisat om konflikthantering sedan början av 1990-talet.
Patrik Hennings är leg psykolog vid Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Länk till Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 13 oktober 2017

Innehållsansvarig: Kerstin Norman

Publicerad av Karin Stenström

Litteraturtips

”Handbok i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister” av Thomas Jordan.

”Konflikthantering i arbetslivet - förstå, hantera, förebygg” av Thomas Jordan.

”Mobbning på jobbet: uttryck och åtgärder” av Stefan Blomberg.