Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jessika Hagberg är ny chef på analyslaboratoriet

Analyslaboratoriet på Arbets- och miljömedicin i Örebro har ny chef sedan den 1 september. Det är Jessika Hagberg, kemist på kliniken, som tagit över rollen som laboratoriechef efter Bernt Bergström.

Under de fyra år som Jessika Hagberg arbetat på AMM har hon bland annat varit drivande i arbetet med att utveckla metoder för nya typer av analyser. Ett arbete som hon planerar att fullfölja.
– Jag vill fortsätta att utveckla analyser av exempelvis PAH i luft, säger Jessika Hagberg.

Den nya laboratoriechefen är dessutom mycket involverad i forskningen på AMM och planerar att fortsätta ha forsknings- och handledaruppdrag.

Elektronisk beställning

För de som brukar anlita laboratoriet kommer chefsbytet inte innebära några stora förändringar. Däremot kommer det på sikt bli möjligt att göra elektroniska beställningar inför vissa luftprover.
– Digitala beställningsblanketterna håller på att testas nu under hösten. Vår förhoppning är att de kommer att underlätta beställningen av provtagningsmaterial, både för oss och för våra kunder, säger Jessika Hagberg.

Generationsväxling

Innan Jessika Hagberg började på AMM var hon universitetslektor på Örebro universitet, med inriktning på organiska miljögifter.

Bernt Bergström som varit chef för analyslaboratoriet sedan 2011 kommer att finnas kvar på kliniken som laboratorieingenjör. 
– Efter nästan 40 år på AMM, varav de senaste 7 som laboratoriechef, är tiden mogen att lämna över till de yngre och mycket kompetenta medarbetare vi har på laboratoriet idag efter en mycket lyckad generationsväxling säger Bernt Bergström.

Laboratoriet på AMM

Laboratoriet på AMM genomför varje år omkring 30 000 analyser på närmare 9000 prov.  Laboratoriets verksamhet bygger till stor del på analyser av luftprover, exempelvis damm, kvarts i damm, isocyanater, flyktiga organiska föreningar (VOC), metaller med mera. Här genomförs även en hel del biologiska prover som metaller i blod och urin.
Läs mer om laboratoriets tjänster här


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 5 september 2018

Innehållsansvarig: Kerstin Norman

Publicerad av Karin Stenström