Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nya hygieniska gränsvärden

Den nya hygieniska gränsvärdeslistan vid provtagning av luft innebär en skärpning av vissa kemikaliehalter. Gränsvärdeslistan gäller sedan den 21 augusti 2018 och omfattar ungefär 500 olika kemikalier. Förutom en sänkning av vissa kemikalienivåer så har en del korttidsgränsvärden som tidigare var vägledande nu blivit bindande.

Gränsvärdet är ett mått på hur mycket kemikalier en arbetstagare får utsättas för under en normal arbetsdag, ett så kallat nivågränsvärde. Dessutom finns korttidsgränsvärden som visar hur höga nivåer arbetstagaren får utsättas för under en kortare intervall, vanligtvis under 15 minuter. Syftet med gränsvärden är att minska risken för ohälsa hos arbetstagaren. 

Provtagare för damm, inhalerbar fraktion. Foto: Jens Qwarngård.

Standardiserade provtagningar

När det gäller provtagning av damm försöker man i den nya gränsvärdeslistan övergå till att mäta inhalerbara fraktioner. Där har man sänkt gränsvärdet för oorganiskt damm från 10 mg/m³ till 5 mg/m³. När det gäller respirabel fraktion av oorganiskt damm har gränsen sänkts från 5 till 2 mg/m³.
Fördelen med att övergå till att mäta inhalerbara fraktioner är att provtagningen blir mer standardiserad. Dessutom stämmer de bättre med internationella metoder.
– I vissa fall är de nya värdena en harmonisering med EU-lagstiftningen, säger Lennart Andersson, yrkeshygieniker vid Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Avgaser delas upp i ämnen

Exempel på ämnen som uppdaterats i den nya föreskriften är akrylamid, bensen, bisfenol A, kvarts, mangan och skärvätska. En annan förändring är att begreppet ”avgaser” tas bort och delas upp i de två ämnen som tidigare ingått i begreppet avgaser; kolmonoxid och kvävedioxid.

Alltid sträva efter låga nivåer

Arbetsmiljöingenjör och yrkeshygieniker behöver sätta sig in i de nya gränsvärden som gäller sedan den 21 augusti. Även arbetsgivare behöver kontrollera om gränsvärden ändrats för de kemikalier som förekommer på deras arbetsplatser.

Generellt sett ska arbetsgivare alltid sträva efter låga nivåer, för att minska risken för ohälsa hos personalen.
– Men det är särskilt viktigt att man kontrollerar vilka gränsvärden som förändrats, så att man inte bryter mot föreskriften och utsätter sin personal för nivåer som inte är acceptabla, säger Lennart Andersson.

Fakta:

Den första svenska gränsvärdeslistan kom 1974, och den har uppdaterats flera gånger sedan dess.

Läs mer om Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) 


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 13 september 2018

Innehållsansvarig: Kerstin Norman

Publicerad av Karin Stenström