Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Riskbedömning vid skolor och förskolor ökar

Antalet ärenden med riskbedömning av förorenad mark vid förskolor och skolor har ökat på Arbets- och miljömedicin i Örebro de senaste åren.
– Frågorna handlar både om att befintliga skolor byggs ut eller att nya skolor och förskolor ska byggas, säger kemiingenjör Carin Pettersson.
För det mesta är det kommuner eller länsstyrelser som kontaktar kliniken för att få hjälp med riskbedömningen.

Ett vanligt scenario är att kommunen eller en privat aktör bestämt sig för att bygga eller bygga ut en skola i ett område där det tidigare legat en bensinmack, en handelsträdgård eller en verkstad. Det kan också vara på platser där man använt gruvavfall som fyllnadsmaterial.  Innan bygget startar tas markprover som skickas för analys. Resultatet från analysen visar vilka halter som finns av olika ämnen. Halterna ställs sedan mot Naturvårdsverkets riktvärden vid känslig markanvändning.
Trots att analysresultaten finns och kan jämföras mot riktvärden kan det ändå vara svårt att göra en riskbedömning. Då händer det att den kommun eller länsstyrelse som hanterar ärendet hör av sig till sin Arbets- och miljömedicinska klinik.

Arbets- och miljömedicin väger sedan samman toxikologiska och epidemiologiska data med resultat från markproverna. Det görs till exempel en uppskattning av hur många timmar barnen leker på gården på förskolan per år, och därefter räknas exponeringshalterna om efter det. Genom beräkningar får de fram den sannolika hälsoeffekten för de som ska bo eller vistas på platsen. Resultatet från bedömningen samlas i en rapport där hälsoriskerna beskrivs. Ibland innehåller rapporten även förslag på åtgärder för att minska riskerna för ohälsa.

Fakta

Känslig markanvändning omfattar mark som används till bostäder, parker, skolgårdar och lekplatser. Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för förorenad mark vid känslig markanvändning.

Mer om känslig markanvändning finns på Naturvårdsverkets webb 


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 oktober 2018

Innehållsansvarig: Kerstin Norman

Publicerad av Karin Stenström