Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Skärpta regler för kemikalier i vardagsprodukter

Genom saker i vår omgivning kommer vi dagligen i kontakt med olika kemikalier. Hur detta påverkar vår hälsa är osäkert men åtgärder pågår för att minska kontakten med kemikalier. Bland annat har det kommit nya svenska regler för kemikalier som bly i leksaker. Inom EU har man dessutom beslutat att förbjuda 33 ämnen i textilier.

– Det är bra med skärpta krav för kemikalier både på leksaker och textilier, säger  Katja Hagström, filosofie doktor i miljövetenskap på Arbets- och miljömedicin, i Örebro.

I dag används många olika kemikalier i vårt samhälle. Vår kunskap om kemikaliers påverkan på hälsan ökar, vilket kan leda till hårdare regler för kemikalier runt omkring oss. Kemikaliekraven för leksaker har skärpts, vilket innebär att gränsvärdena för bly, fenol och bisfenol A sänkts i år medan halterna av sexvärt krom kommer att sänkas nästa år. Alla ämnen kan påverka vår hälsa negativt och barn är extra känsliga.

– Att man har sänkt gränsvärdet för bland annat bly är jättebra. Det är ett ämne där vi inte vet någon nivå som är säker och inte påverkar hälsan. Dessutom har vi många olika källor som bidrar till bly i kroppen och därför är det extra viktigt att begränsa kända och onödiga källor av bly, säger Katja Hagström.

Fler ämnen förbjuds

Från den 1 november 2020 har EU-kommissionen beslutat att förbjuda 33 farliga ämnen i bland annat kläder och hemtextilier. Vissa av dessa ämnen som förbjuds ingår i gruppen av så kallade CMR-ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska. Förbudet kommer att gäller bland annat kläder, lakan, handdukar och inredningstextilier som vi kommer i kontakt med. Dessutom ingår tyger i bilar, bussar samt möbler i offentliga miljöer.

– Eftersom speciellt kläder bärs nära kroppen finns det också en risk att vi exponeras mycket för dessa kemikalier så därför är det mycket bra att skärpta regler införs, säger Katja Hagström.

När textilier tillverkas används kemikalier. Ibland tillsätts kemikalier för att ge textilierna en viss funktion. Exempel på detta är högfluorerade ämnen som ska vara smuts- och vattenavvisande, silver som ska vara bakteriedödande eller azofärgämnen som ger textilen färg. Dessa ämnen är kopplade till en antal olika hälsoeffekter som bland annat allergi, cancer och fortplantningsstörande.

– För att minska sin egen exponering för kemikalier i textilier kan det vara bra att köpa produkter utan till exempel bakteridödande ämnen som silver. Dessa produkter ska vara märkta. Sen kan man också köpa färre kläder eller köpa på second hand, vilket är bra både för miljön och för ens plånbok, säger Katja Hagström.

Koll på kemikalier vid e-handel

Att de skärpta reglerna för kemikalier i vardagsprodukter behövs framgår även av en färsk rapport från Kemikalieinspektionen. De har granskat innehållet i leksaker, smycken och elektronik som köpts via e-handel. 40 av 106 varor innehåll förbjudna kemiska ämnen över gränsvärdena för lagstiftningen. Av Kemikalieinspektionens undersökning framgår också att det är större risk för varor från näthandlare utanför EU än e-handlare inom EU. Länk till rapporten

Referenser:

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 december 2018

Innehållsansvarig: Kerstin Norman

Publicerad av Karin Stenström

Fakta

Bly finns ibland i elektroniska leksaker.  Det kan ge allvarliga hälsoskador på nervsystemet och på så sätt påverka barnets inlärningsförmåga. Barn och foster är extra känsliga för bly eftersom deras nervsystem inte är färdigutvecklade.

Fenol kan förekomma i plaster, som PVC-plast men även som konserveringsmedel i till exempel såpbubblor. Fenol är ett så kallat CMR-ämne som har cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska effekter. 

Bisfenol A används mestadels i polykarbonat- och epoxiplaster. Bisfenol A klassas som hormon- och fortplantningsstörande vilket gör att barn och foster är extra känsliga för skadliga effekter.

Sexvärt krom kan bland annat finnas i elektroniska leksaker. Ämne kan bland annat ge allergi men också cancer.