Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Laboratoriets kunder är nöjda

Laboratoriets kunder är nöjda med den service och den kompetens som laboratoriet erbjuder. Det framgår av den kundnöjdhetsenkät som genomfördes i slutet av förra året.

Kundnöjdheten mäts genom en enkät som handlar om möjligheten att få kontakt, bemötande, förtroende och kompetens. En fråga i enkäten handlar om det har betydelse att laboratoriet är ackrediterat, vilket det har varit sedan 1997.

Nöjda kunder

Enkätsvaren är övervägande positiva. Över 90 procent instämmer helt i påståenden om laboratoriepersonalens bemötande och kompetens. Knappt 90 procent vänder sig med förtroende till laboratoriet i frågor om provtagning och analys. Cirka 70 procent tycker att det är lätt att få kontakt via mail eller telefon och cirka 65 procent av kunderna anger att laboratoriets ackreditering har betydelse då de väljer att anlita oss.
– Det är bra att så många av våra kunder är nöjda, men vi är också mycket tacksamma för de förbättringsförslag som vi fått in genom enkäten, säger laboratoriets avdelningschef Jessika Hagberg.

Förbättringsförslag bearbetas

Flera förbättringsförslag kom in via enkätundersökningen, ett rörde önskemål om att laboratoriet ska erbjuda analys av akrylnitril.
– Laboratoriet erbjuder redan denna analys och vi får se över våra rutiner för hur vi besvarar förfrågningar från våra kunder säger Jessika Hagberg.
Vissa ämnen har många trivialnamn och vi måste vara noggrannare vid förfrågningar genom att exempelvis fråga efter ämnets CAS-nummer så att vi säkerställer att vi menar samma ämne.

Ett annat förslag är önskemål om att blanketten för analysbeställningar som finns på laboratoriets webb ska gå att fylla i elektroniskt för att kunderna ska slippa fylla i uppgifter som återkommer mellan olika beställningstillfällen. Ett annat förslag är önskemål om fler returlappar för att kunna skicka in sina prover i flera omgångar.
– Båda förslagen är lätta att tillmötesgå nu när vi vet om att de finns, säger Jessika Hagberg.
Laboratoriets medarbetare tittar på förbättringsförslagen för att se om förändringar är möjliga för att möta kundernas förväntningar.
– Att regelbundet fråga kunderna hur de upplever kontakten med laboratoriet är lärorikt, och man får på det viset veta saker som är svåra att upptäcka själva, säger Jessika Hagberg.

Alla önskemål går inte att uppfylla

Ett önskemål som kommit in men som inte går att uppfylla är förslag om vidarefakturering. I praktiken innebär förslaget att den konsult som har ett mätuppdrag hos en kund (ofta ett stort företag) önskar att Arbets- och miljömedicin ska fakturera konsultens kund för analysen. Detta går inte att göra eftersom det är konsulten som anlitar laboratoriet. Att lägga över faktureringen till konsultens kund på AMM är därför inte möjligt.

Fakta:

Kundnöjdheten mäts vart tredje år, genom en enkät som skickas via e-post till laboratoriets samtliga kunder under ett kalenderår. I december 2018 skickades enkäten till 333 kunder, varav 155 svarade. Det motsvarar 47 procent av laboratoriets kunder.

Laboratoriet är sedan 1997 ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 15 februari 2019

Innehållsansvarig: Kerstin Norman

Publicerad av Karin Stenström

Kontakt

Analyslaboratoriet
För beställning och frågor om analyser ring analyslaboratoriet.
Telefon: 019-602 35 87
 
Telefontider:
Mån, ons & fre 8-12
Tis & tor: 12-16

Övriga frågor
Jessika Hagberg
Laboratoriechef
Telefon: 019-602 24 61