Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet är avgörande för att klara viktstabilitet efter viktreduktion. Att öka den fysiska aktiviteten och göra den regelbunden är en stor förändring som tar i många fall minst 2 år att etablera. Uthållighet, att börja, börja om och börja om igen är avgörande. Forskning visar att det behövs minst 60 minuter dagligen av måttlig intensitet motsvarande rask promenad för de flesta. Uppföljning under lång tid behövs. Det ger patienten möjlighet att se resultat av sitt eget arbete och få stöd att övervinna hinder.

Genom att sätta mål och planera den fysiska aktiviteten finns en bra grund för att patienten ska känna sig motiverad. Att se resultat hjälper till att fortsätta och göra fysisk aktivitet till en del av vardagen.

Målen ska vara:

  • stimulerande och motiverande; patienten ska ha egna skäl till förändring och val av aktiviteter
  • individanpassade och realistiska
  • konkreta och mätbara
  • tidsbestämda på kort och lång sikt

Realistiska mål

Aktiviteter och mål anpassas till patientens förmåga och nuvarande situation. Då undviks en för hög ambitionsnivå där målen inte nås och försöken förknippas med "ytterligare" ett misslyckande.

På kort sikt (6 månader) är de nationella rekommendationerna sällan ett rimligt mål. Det är mer realistiskt att med stöd få regelbundenhet i en "enkel" och hälsosam vana som kan hållas en längre tid. Att minska den stillasittande tiden vid till exempel TV eller dator, kan vara betydelsefullt. Även det är mål som behöver formuleras, planeras, mätas och följas upp. Målet för en del patienter med övervikt/fetma kan vara att inte gå upp ytterligare i vikt, det vill säga viktstabilitet. För att klara detta behövs för de flesta fysisk aktivitet som omfattar minst de nationella hälsofrämjande rekommendationerna för primärprevention.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 5 februari 2018

Innehållsansvarig: Personalen vid Överviktsenheten

Publicerad av Josefine Gran