Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Forskning på Ögonkliniken

Ögonklinikens forskning är huvudsakligen kliniskt inriktad med syfte att identifiera riskfaktorer och hitta nya behandlingsmöjligheter för olika ögonsjukdomar.Kliniken har deltagit i flera kliniska internationella multicenterstudier som mynnat ut i nya viktiga läkemedel för behandling av våt AMD (åldersförändringar i gula fläcken) och tromboser i ögonbotten.

På kliniken finns för närvarande 3 disputerade läkare och två doktorander.

Aktuella projekt

Utveckling av syntetisk glaskropp

Glaskroppen utfyller normalt den centrala delen av ögat, men opereras bort i samband med blödningar i glaskroppen eller vid näthinneavlossning. När glaskroppen är borta ökar syrehalten bakom linsen och påskyndar grå starr utvecklingen. Det är därför angeläget att utveckla en gel som ersätter glaskroppen för att skydda linsen, stödja näthinnan och förhindra nya blödningar, men som samtidigt inte orsakar inflammation inne i ögat. Hyaluronsyra är en kroppsegen substans som även kan tillverkas på syntetisk väg. I samarbetet med Lunds Universitet bedrivs nu experimentella studier med utvecklande av en hyaluronsyra som genomgått crosslinking, där molekylerna i gelen binds ihop för att förhindra att substansen inte bryts ned utan stannar kvar i ögat.
Ansvarig: Sven Crafoord

Riskfaktorer för grå starr

 
Grå starrs operation är den vanligaste operationen i Sverige , ca 120 000 operationer om året. I Region Örebro görs ca 2000 operationer/ år. En grupp på  35 000 kvinnor som besvarat en enkät om olika livsstilfaktorer. Kvinnorna har följts under 8 år och har bl a visat att rökning, alkohol, långvarig hormonbehandling samt det metabola syndromet kan öka risken för grå starr. I samma grupp kvinnor har markörer för oxidativ stress identifierats i urinen hos de kvinnor som utvecklade grå starr. En liknande studie genomförs nu på en grupp bestående av 30 000 män från Örebro och Västmanlands län. Dessa män har hittills följts under 15 års tid för att se vilka som behöver opereras för grå starr och vilka faktorer som kan vara orsak till detta.Rökning är en faktorer som ökar risken för grå starr även hos män. Ett forskningssamarbete med Karolinska Institutet har visat att rökstopp kan minska risken för grå starr
Ansvarig: Birgitta Ejdervik Lindblad

Crosslinking av hornhinnan vid bakteriella keratiter


Keratit är en allvarlig bakteriell infektion i hornhinnan som kan leda till bestående synnedsättning. Behandlingen består av intensiv behandling med ögondroppar, där patienter vid svåra infektioner måste behandlas inneliggande. Bakteriers motståndskraft mot antibiotika har ökat. Nya behandlingsmetoder behövs. En studie i Örebro har visat att behandling av ögat med riboflavin ( ett B vitamin) i kombination med att ögat belyses med ultraviolett ljus (crosslinking) snabbare kan få bakterierna att försvinna och infektionen läker snabbare. Hornhinnan blir även motståndskraftigare mot infektionen. Fortsatta studier pågår i samarbete med Colorado State University i USA för att hitta optimala koncentrationer av riboflavin och optimal tid för belysning av hornhinnan.
Ansvarig: Karim Makdoumi

Förekomst av endoftalmit efter vitrektomi

Vid alla operationer i ögat finns en risk att bakterier kan komma in i ögat och ge allvarliga synhotande infektioner. En retrospektiv studie görs för att identifiera riskfaktorer för endoftalmit (allvarlig infektion inne i ögat) i samband med glaskroppskirurgi. En prospektiv studie undersöker förekomst av bakterier på ögats yta och i glaskroppen med en alternativ metod för steriltvätt av ögat.
Ansvarig: Nasser Jadidi Gili

Bakteriellt spektra vid keratiter

Bakteriella infektioner i hornhinnan är potentiellt synhotande. En retrospektiv genomgång av alla bakterieodlingar från infektioner i hornhinnan under en 11 års period utförs för att se vilka bakterier som förekommer och dess eventuella antibiotikaresistens. Faktorer som kan utgöra en risk för att utveckla bakteriella infektioner undersöks och nya odlingsmetoder utvärderas.
Ansvarig: Susanna Sagerfors

Förekomst av gråstarr och diabetesretinopati hos typ 2 diabetiker


En grupp patienter med typ 2 diabetes har följts för att studera förekomst av grå starr och diabetesförändringar i ögonbotten och hitta eventuella riskfaktorer för uppkomst av dessa förändringar jämfört med en kontrollgrupp utan känd diabetes. En studie görs även för att se om förekomsten av diabetesförändringar och dess allvarlighetsgrad skiljer sig mellan patienter som upptäcks via screening för diabetes jämfört med patienter där diabetes upptäcks pga kliniska symtom.
Ansvarig: Eydis Olafsdottir


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 31 januari 2019

Innehållsansvarig: Birgitta Ejdervik Lindblad

Publicerad av Kristina Landin Danielsson

Publiceringar på Ögonkliniken

  • USÖrebro.se