Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kurator

När livet ändras

Sjukdom och olycksfall innebär förändringar i livet både för dig som patient och för dig som närstående. Det kan medföra att du ställs inför nya och ovana situationer. Kuratorn kan då vara ett stöd för dig. Samtal under kortare eller längre tid är ofta till hjälp i en svår situation och en förutsättning för att orka gå vidare.

Kuratorer arbetar med psykosociala frågeställningar och psykosocial problematik. Vi arbetar med helhetssyn på människan som utgångspunkt, dvs att förstå hur fysiska, psykiska och sociala faktorer samverkar och påverkar hälsa och livssituation.
Kuratorn på Urologiska kliniken skall framför allt vara en resurs för alla patienter som får besked om en cancersjukdom och deras närstående. På Urologiska kliniken arbetar vi i team där läkare, sköterska, kurator etc. samverkar för att ge patient och närstående bästa möjliga omhändertagande. Vi utreder/behandlar även patienter med sexuell problematik. Exempel på arbetsuppgifter är:

 • Behandling vid kris och sorg
  Särskilda bearbetande och stödjande samtal vid akuta kris- och sorgereaktioner.
 • Samtalsbehandling
  Samtal under kortare eller längre tid som hjälp att orka med en svår livssituation och för att klara av att gå vidare.
 • Sexualrådgivning och Sexuell rehabilitering efter cancerbehandling
  Samtal med enskilda och par om känslomässiga och/eller funktionella problem gällande sexualiteten 
 • Rehabilitering
  Att tillsammans med vårdgivare, berörda myndigheter och den enskilde planera för framtiden utifrån dennes behov och förutsättningar.
 • Närståendestöd
  Stödkontakt och även hjälp i praktiska frågor till närstående.
 • Social information och rådgivning
  Vägledning och information om sociallagstiftning, socialförsäkring och samhällets övriga resurser. Samordnande funktion mellan sjukvården och andra vårdgivare och myndigheter.
 • Steriliseringssamtal
  Ett obligatoriskt samtal om steriliseringsingreppet och dess konsekvenser inför manlig sterilisering.

Hur får du som patient kontakt med kurator?

Kuratorn tar initiativ till kontakt i en del situationer, exempelvis om du fått besked om en cancersjukdom.
Är du öppenvårdspatient på Urologmottagningen kan du be läkaren eller sköterska att förmedla kontakt. Du kan även själv ta direktkontakt med kuratorn via telefon eller e-post.
I vissa situationer rekommenderar läkare kontakt med kurator.
Är du slutenvårdspatient på sjukhusavdelning kan du be någon personal på avdelningen förmedla kontakt med kurator.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 20 april 2018

Innehållsansvarig: Elisabet Skeppner

Publicerad av Elin Sjödin

Urologiska klinikens kuratorer

Elisabeth Skeppner

Telefon:

019-602 15 48

E-post:
Elisabeth Skeppner

Arbetstid:

Måndag - fredag 8.00 - 16.30

 

Cecilia Jönsson

Telefon:

019-602 16 97

E-post:
Cecilia Jönsson

Arbetstid:
Måndag - fredag 8.00 - 16.30