Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kliniskt kemiska laboratoriet 75 år

Örebro lasarettets kliniskt kemiska laboratorium startade som egen klinik på våren 1937 i och med att laborator Olof Wilander provanställdes som lasarettsläkare (överläkare) i ämnet.

Laboratoriet betraktas som det första självständiga kliniskt kemiska laboratoriet i Sverige men följdes tätt därefter av laboratorierna i Lund och Göteborg.

Planerade för krigsberedskap
Verksamheten dominerades av kemiska analyser men innefattade även bakteriologiska och fysiologiska undersökningar samt blodtransfusioner.

Skälet till att Olof Wilander anställdes var delvis på grund av att sjukhuset ansåg det nödvändigt att planera för krigsberedskap och ingen av de dåvarande överläkarna hade vare sig tid eller intresse för uppgiften. Eftersom giftgas hade använts under första världskriget ansågs det lämpligt att anställa en läkare med kemisk bakgrund.

Olof Wilander var chef på laboratoriet fram till sin pensionering 1973. Han var dessutom sjukhusets styresman från 1952 till 1973 som efterträdare till Gösta Bohmansson. 1968 blev han utnämnd till professor av regeringen för sin insats inom sjukvården.

 
Professor Olof Wilander med personal
Professor Olof Wilander med personal

Sveriges första
Laboratoriet betraktas som Sveriges första kliniskt kemiska laboratorium med start 1937.

Under 40-, 50- och början av 60-talet var laboratorieanalyserna manuella. Under 60-talets slut kom de första analysautomaterna för både hematologi och kemi och vid slutet av 70-talet infördes en ny generation av analysautomater som utförde ett större antal analyser.

Stark utveckling
Munpipettering av aceton, kem lab RSÖ 1960-taletUnder 80-talet kom det första instrumentet för koagulationsanalyser men full automatisering kom inte förrän i slutet av 90-talet. De immunokemiska metoderna (hormoner, hjärtinfarktmarkörer, vitaminanalyser mm) utvecklades kraftigt under 80-talet men automatiseringen dröjde till 90-talets mitt.

Under 90-talet blev instrumenten enklare att hantera, tog mindre plats, krävde mindre provmängd och arbetade ”smartare” till stor del beroende på utvecklingen av mikroprocessorer.

Följer medicinsk utveckling och nya behov
Laboratoriet var bland de första att införa ett Laboratoriedatasystem (1979) och systemet vidareutvecklades i egen regi.

Laboratoriet har varit tidigt ute med många analyser, rutiner, remisser, datorisering mm och har under dessa år anpassat sig såväl till RSÖ:s behov som till den medicinska utvecklingen i stort. Laboratoriet har under många år profilerat sig inom koagulation och hematologi.

Den egna forskningen har ökat under de senaste åren. Antalet analyser nådde ett maximum år 1985 med ca 1,4 miljoner analyser och bemanningen 1990 med 103 anställda. År 2000 hade laboratoriet 66 anställda och utförde 1,3 miljoner analyser. År 2011 var personalstyrkan 55 personer och utförde 2 431 207 analyser.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 januari 2013

Innehållsansvarig: May Eriksson

Publicerad av Anita Pettersson