Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tjänsteutbud

Läkare möter patientPenna på papperProvrör

Vårt fokus är sambandet mellan hälsa/ohälsa och olika typer av exponeringar i arbetsmiljön, boendemiljön och den yttre miljön.

Vårt uppdrag är att förebygga ohälsa orsakad av miljön i Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län.

Vi arbetar utåtriktat och vänder oss till primärvård, företagshälsovård, kommuner, myndigheter, organisationer, universitet och högskolor, företag och privatpersoner. Därför är vi en klinik där begreppet kommunikation står i centrum.

Forskning och utveckling, information och utbildning är centrala delar i vårt arbete. Patientmottagningen är kärnan i vår verksamhet.

Exempel på vår verksamhet

  • Vi bedömer exponeringar av fysikalisk/kemisk, ergonomisk eller psykosocial natur och kan ställa diagnos på arbets- eller boendemiljön.
  • Vi gör provtagningar och analyser av miljön.
  • Vårt ackrediterade laboratorium är utrustat för avancerade kemiska analyser av miljöprover men även av blod- och urinprover.
  • I vår instrumentpool finns moderna mätinstrument för bland annat damm/partiklar, gaser/lösningsmedel, buller/vibrationer, värmebelastning, klimat och ventilation.
  • Vi gör riskbedömningar och besvarar frågor om sambandet mellan ohälsa/hälsa och miljö.
  • Vi forskar och gör uppdragsundersökningar på lokal, nationell och ibland internationell nivå.
  • Vi utbildar och arrangerar regelbundet seminarier, kurser och konferenser för att sprida aktuell kunskap. Vi anlitas regelbundet i andra organisationers utbildningar.
  • Vi informerar muntligt och skriftligt om  arbets- och boendemiljö. Läs mer om våra publikationer.

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 13 december 2016

Innehållsansvarig: Kerstin Norman

Publicerad av Karin Stenström

Kontakt

Kerstin Norman
Verksamhetschef
Telefon 019-602 35 89

Kontaktuppgifter för all personal