Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Enkäter inneklimat

Rosdiagram

När vi utreder problem med inomhusklimatet används sedan många år ofta den så kallade Örebromodellen.

Olika versioner men samma bas

Basen i denna metod utgörs av de standardiserade MM-enkäterna. Enkäterna finns i olika versioner med inriktning mot specifika miljöer – till exempel skolor, förskolor, kontor, sjukvårdsmiljöer samt boendemiljöer.
De olika enkätversionerna är baserade på samma stomme av frågor vilket ger möjligheter till jämförelser mellan exempelvis skolpersonal och elever eller mellan boende- och arbetsmiljöer.

Hur gör man?

Det är viktigt att se enkätundersökningen som en del i en strategi. Enkätundersökningar som sådana kan inte besvara alla frågor. Det är viktigt att man genomför undersökningen korrekt då sättet att informera om undersökningen och administrera enkäterna kan påverka utfallet. Det är speciellt viktigt att beakta integritetsaspekterna.

Checklista för beställare av inomhusklimatenkätundersökningar

Tänk på att:

  • förankra undersökningen bland alla berörda
  • informera alla berörda om syftet med enkätundersökningen
  • försöka minimera bortfallet och se till att detta registreras
  • redovisa resultatet av enkätundersökningen för alla berörda på ett pedagogiskt sätt

Det är också viktigt att, efter det att miljöförbättrande åtgärder vidtagits, kontrollera att miljön förbättrats i önskad grad. En uppföljande enkätundersökning genomförs lämpligen vid samma årstid som tidigare genomförd undersökning, då innemiljön påverkas av det yttre klimatet.

Väl beprövade enkäter

Enkäterna har använts i ett mycket stort antal objekt med problem eller för större kartläggande undersökningar. Ett exempel utgörs av ELIB-studien som omfattade ett stort urval av hela bostadsbeståndet eller den stora Norrlandsundersökningen som omfattade cirka 5 000 kontorsarbetande. Basenkäten MM 040 NA är översatt till många olika språk.

Vi bearbetar och tolkar data

Sedan många år tillbaka har kliniken hjälpt användare av MM-enkäterna med databearbetning och tolkning av utfallet. Vi redovisar resultatet i såväl grafisk form som tabellform och gör relevanta jämförelser med andra grupper som använt samma enkät.

Artiklar som behandlar Örebromodellen samt MM-formulären

Foto: Sara Axelsson 

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 10 januari 2017

Innehållsansvarig: Kerstin Norman

Publicerad av Karin Stenström

Beställning och bearbetning

På Arbets- och miljömedicin bedöms MM-enkäter från Värmlands, Västmanlands, Södermanlands och Örebro län.

Beställ formulär av MM-enkäter via NärkeTryck
tel: 0582-15260

Vid frågor

kontakta Gunilla Hällzon
Forskningsassistent
tel: 019-602 24 82

Enkäter för bearbetning skickas till:

Gunilla Hällzon
Arbets- och miljömedicin
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

Manualer och demoexemplar av enkäterna

Övriga län

Kunder från övriga län hänvisas till företaget Miljömedicin MM Konsult AB. MM Konsult ägs av Kjell Andersson f.d. överläkare och ansvarig för utveckling av enkäterna. Enkäterna beställs av NärkeTryck. Den service som ges kommer att vara oförändrad. Samma företag kommer att registrera enkäterna och servicen följer samma grundprinciper gällande sekretess och integritetsskydd som tidigare. Kostnader framgår av prislistan.

Vid frågor

kontakta Kjell Andersson
tel: 0703 - 28 89 00
 
Länk till Miljömedicin MM Konsult AB, Örebro

Enkäter för bearbetning skickas till:
Miljömedicin MM Konsult AB
Att: Benita Rennes
Box 1230
701 12 Örebro