Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lipom (fettknölar i underhuden)

Lipom
Lipom höger skuldra (huvudet uppåt)

Beskrivning

Lipom är mycket vanliga godartade tumörer, inte sällan mångfaldigt förekommande, innehållande normal fettväv. Vid generell viktökning tillväxer även lipomen i storlek. Tumören omges av en tunn kapsel vilket gör att den känns distinkt avgränsad från omgivande underhudsfett.

Lipomet utgår inte sällan från djupare strukturer som muskelhinna eller bindvävsstråk mellan muskeltrådarna och kan därvid vara synnerligen besvärligt att operera bort i sin helhet. De har en mjuk, elastisk konsistens vid tryck.

Ibland innehåller lipomen kraftiga bindvävsstråk vilka ger dem en hårdare och fastare konsistens. Dessa "fasta" lipom förekommer oftast på bålen (rygg, nacke och skuldra), medan de helt mjuka vanligtvis återfinns på armar och ben.

Bilden ovan visar ett sådan bindvävsgenomväxt lipom. Bilden nedan t.v. visar det från skuldran borttagna lipomet vilket var grapefruktstort, fast sammanvuxet mot underliggande muskelhinna. Bilden nedan t.h. visar ett typiskt extremitetslipom (på arm eller ben).

Ibland beskriver patienter sina lipom som smärtsamma. Exakt vad detta beror på vet man inte säkert. En teori är att smärtan kommer från den fasta kapselstrukturen som töjs ut när lipomet tillväxer. Givetvis kan också lipomet trycka på smärtkänsliga strukturer.

LipomLipom 

Behandling

När och om lipomen vållar besvär i form av smärta, eller då diagnosen är osäker, tas lipomen bort kirurgiskt. Extremitetslipomen är synnerligen enkla att avlägsna. 

Vid lipom på bålen (speciellt på rygg och skuldror) och i nacken är operationen oftast av betydligt större svårighetsgrad. Hela lipomet måste skalas ut vilket kan vara väldigt besvärligt. Det sitter ofta brett an mot muskelhinnan och ibland finns utlöpare in bland muskelfibrerna. Alternativ behandling, speciellt vid större och multipla lipom, kan vara fettsugning.

Multipla lipom

Vissa patienter drabbas av okänd anledning av mängder med lipom. Nya lipom tillkommer succesivt under resten av livet. Detta är ett ofarligt tillstånd men givetvis synnerligen besvärande för drabbade patienter. Det är en i det närmaste "omöjlig" situation såväl för patienten som för kirurgen. Man får hjälpa patienten med de största och mest besvärande och vara beredd på att patienten återkommer med jämna mellanrum.

Multipla lipom

Dercums sjukdom (Adipositas Dolorosa, smärtsam fetma)

Multipla (månfaldiga), smärtsamma lipom speciellt vid inre delen av knäleden (95%) och vid insidan av armbågen. Kan även förekomma  i nack- och skulderregionen, på rygg och överarmar. Drabbar huvudsakligen (överviktiga) kvinnor i 40-50 årsåldern.

Etiologien är osäker, möjligen föreligger någon endokrin (hormonbetingad) rubbning men säkra bevis saknas. Behandlingen är kirurgisk, men man har också med viss framgång provat fettsugning vid större och multipla lipom av Dercumtyp.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 13 september 2017

Innehållsansvarig: Anna Josefson

Publicerad av Carina Eriksen