Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vårdhygieniska riktlinjer

Sidan är under bearbetning!!

Handläggning av patienter med MRB (flödesschema)
Handläggning IVA - av patienter MRB/luftburen smitta
Aktuell screening för multiresistenta bakterier

Stickskada, risk för blodsmitta

ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VXY ÅÄÖ

Broschyr -
Rena händer och rätt klädd i vården
Kan även beställas från Vårdhygien 

Material till hygienombuden

Lätt att göra rätt -
Självskattning av basala hygienrutinerUtbildningsmaterial,
basala hygienrutiner
Vårdhygien SLL se länk ---->


 

 

 Klädriktlinjer för Region Örebro Län
(finns på intranätet):
http://platina.orebroll.se/platina/customized/
docsearch/downloadFile.aspx?objectid=304275

ABC

Aktuell screening av Multiresistenta bakterier (MRB)
    MRSA, ESBL, VRE

Feb - 2015

Andningsskydd - se munskydd
Avfall, se Tvätt, Avfall, Disk
Bakteriell gastroenterit Feb - 2015

Blodsmitta
    Allmän Maj - 2016
    Vårdrutin Feb - 2014
    Stickskada - sluten, primär, tand
    Stickskada - kommunal
Aug - 2016
Aug - 2016


Calici
    Allmän information
    Sluten vård
    Kommunal vård
    Provtagning
    Arbetsblad
    STOP-skylt
    
Ersätt. vid caliciutbrott (personal)Nov - 2014
Nov - 2014
Nov - 2014
Nov - 2014
Nov - 2014


2006

Clostridium difficile 
   
Slutenvård
    Kommunal vård
    Patientinformation  


Mars - 2016
Mars - 2016
Mars - 2016

DEF

Desinfektionslösningar

Feb - 2016

Diskdesinfektor, checklista 

Disk, se Tvätt, Avfall, Disk

April - 2015
Diarréutbrott 
   se Calici     
   se Bakteriell gastroenterit


ESBL - riktlinjer

    Slutenvård
    Kommunal vård
    Öppenvård
    Vägledning - 
placering av ESBL patient
    
Patientinformation
Nov - 2015
Sept - 2016
Nov - 2015

Sept - 2014

2014

GHI

Gastroenterit
   
se Calici
   se Bakteriell gastroenterit  

Handläggning av patienter med MRB se MRB

Hygienrond
Bakgrund och syfte
Lathund - Egenkontrollrond, vårdhygienisk standard
Protokoll - Egenkontrollrond, vårdhygienisk standard
     
    
Egenkontrollrond - åtgärder
     Riktad konsultrond - åtgärder
     Hygienrond - åtgärderSept - 2016

Sept - 2016

Aug - 2016

Aug - 2016
Sept - 2016
Aug - 2016


Influensa
- vårdrutin

Nov - 2015

JKL

Kirurgiska ingrepp utanför operationsenhet


April - 2016

Kommunala riktlinjer
   Desinfektion av instrument
   Medtaget skyddsmaterial, vid förvaring i det egna hemmet 
   Rengöringsrutiner för hjälpmedel
   Tvätthantering av arbetskläder 
på den egna enheten
 
   


Sept - 2015

April - 2016
Juli - 2015

Maj - 2016
Se även fler riktlinjer för kommunen på denna sida
 
Legionella Feb - 2013

Livsmedel
   Egenkontroll - temp. kylskåp
   Egenkontroll - temp. varm mat


Nov - 2013
Aug - 2015

MNO

MRB - Handläggning av patienter

Juni - 2015

MRSA - Methicillin resistenta
stafylokocker
   1. Patient
       I. Patientinformation
       II. Screening
       III. Riktlinjer - 
                   Slutenvård
                   Öppenvård
                   Kommunal

Juni - 2013
Jan - 2016

Maj - 2014
Maj - 2014
Mars - 2016

   2. Personal
      IV.Screening/handlingsprogram Nov - 2015

Munskydd/andningsskydd

Aug - 2014

Nasofarynxaspirat
- instruktion

Nov - 2016

Operation
svård
         I.  Allmän information Jan - 2016
        II. Perioperativa riktlinjer Jan - 2016
        III. Patientinformation Juli - 2013

PQR  

Rektoskopitillbehör, rengöring 

April - 2016

STU

Skabb
        Kommunal vård
        Slutenvård
        Patientinformation


Okt - 2016
Okt - 2016
Okt - 2016

Stickskada se Blodsmitta
Spoldesinfektor, checklista

April - 2015

Städning
       
Öppenvård
        Slutenvård


Maj - 2016
Mars - 2015

Tuberkulos


Dec - 2015
Tvätt, avfall, Disk
      
Sluten, Öppenvård
       Kommun

Maj - 2016
Maj - 2016

VXY

Vinterkräksjuka - se Calici


VRE - Riktlinjer

        Slutenvård
        Öppenvård
        Kommunal

Patientinformation
Nov - 2015
Nov - 2015
Sept - 2016
2014

ÅÄÖ

EWACS Öronspolning i primärvården Sept - 2016

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 november 2016

Innehållsansvarig: Hans Fredlund

Publicerad av Anne Lennell

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/uso/vardhygien/riktlinjer