Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Screening för multiresistenta bakterier (MRB)

Maj 2016
Fråga patienten om hon/han vårdats inneliggande på vårdinrättning utomlands eller inom Sverige där kända problem med MRB föreligger.

Patient som har haft kontakt med sjukvård utomlands:

Kontakt inom Region Örebro Län Typ av vård tidigare  Screening
Poliklinisk
sjukhuskontakt
Primärvården
Patient som de senaste 6 mån vårdats inneliggande på sjukhus eller erhållit poliklinisk sjukvårdande behandling utanför Sverige. MRSA
Poliklinisk sjukvårdande behandling
Ex. dialys, cytostatikabeh
Patient som de senaste 6 mån vårdats inneliggande på sjukhus eller erhållit poliklinisk sjukvårdande behandling utanför Sverige. MRSA
ESBL
VRE
Inneliggande sjukhusvård Patient som de senaste 6 mån vårdats inneliggande på sjukhus eller erhållit poliklinisk sjukvårdande behandling utanför Sverige.

MRSA
ESBL
VRE

Patient med ett känt eller tidigare bärarskap av MRB:

Kontakt inom Region Örebro Län Typ av vård tidigare Screening
Poliklinisk
sjukhuskontakt
Primärvården
Patient som tidigare varit bärare eller infekterad med MRSA, om sår eller hudskada föreligger. MRSA
Poliklinisk sjukvårdande behandling
Ex. dialys, cytostatikabeh


Patient som tidigare varit bärare eller infekterad med;      

             MRSA        ------->
             VRE           ------->
             ESBLcarba ------->
(gäller ej ESBL utan carbapenem resistens).
MRSA
VRE
ESBL
Inneliggande sjukhusvård Patient som tidigare varit bärare eller infekterad med;
               MRSA        ------->
             VRE           ------->
             ESBLcarba ------->
(gäller ej ESBL utan carbapenem resistens).
MRSA
VRE
ESBL

Prov tas enligt nedan:

MRSA Näsvingar, svalg, ljumske,  KAD-urin, samt från eventuella sår, eksem (inkl. hörselgångseksem), alla typer av katetrar
ESBL Faeces, KAD urin och eventuella sår, alla typer av katetrar
VRE Faeces, KAD urin och eventuella sår, alla typer av katetrar
Sjukvårdspersonal se rekommendation nedan;
Hygienrekommendation MRSA screening personal>>>
Vårdhygieniska riktlinjer>>>

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 maj 2016

Innehållsansvarig: Bo Söderquist

Publicerad av Anne Lennell