Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vägen mot hälsosam vikt

Bild: Canadian obesity network

 

Välkommen hit!

Här kan du hitta mer kunskap om sjukdomen fetma. Här på sidorna hittar du även strategier att pröva för att hantera sjukdomen, påverka hälsan och vikten.

Läs mer här om :Orsaker, fördomar,strategier_.pdf

Sjukdomen fetma

Sjukdomen fetma är när fettvävnaden i kroppen påtagligt försämrar hälsan. Det kan bero på hur fettvävnaden är fördelad i kroppen, fettets funktion och hur stor del av kroppens totala vikt som är fettvävnad. 

Länge har BMI (Body Mass Index) använts för att definiera sjukdomen. Numera är BMI mer en vägledning som hjälper till att bedöma risken för fetma. När BMI-värdet är över 30 ökar risken betydligt och ju högre BMI desto större är risken för att hälsan är påverkad.  När BMI har varit 35 eller högre i många år är det ovanligt att det inte medfört hälsoproblem av något slag.


Sjukdomen fetma är ett kroniskt tillstånd. Det betyder att det inte finns något botemedel och sjukdomen är livslång att hantera. Det låter möjligen drastiskt och sorgligt men man kan påverka sin situation, hälsa och vikt.

Efter många år med fetma utvecklas hos de flesta bestående fysiologiska förändringar som strävar efter att upprätthålla den högsta vikten som man haft. Kroppen uppfattar då generellt viktminskning som ett hot. Forskning tyder på att ju längre man levt med fetma desto svårare är det att hålla en lägre vikt länge.

Fetma liknar på flera sätt andra vanliga kroniska sjukdomar, till exempel diabetes typ 2, högt blodtryck och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Sjukdomen upphör inte men den kan påverkas och ibland kontrolleras så väl att den inte innebär så stora problem. Med hjälp av egna strategier och anpassningar, förändrade levnadsvanor, läkemedel och behandling i hälso- och sjukvården lever man sitt liv med bättre och sämre perioder. Om man avbryter eller gör uppehåll i anpassningar till sjukdomen, medicinering, levnadsvanor (matvanor, fysisk aktivitet, stresshantering, sömn, m.m.), så förvärras sjukdomens konsekvenser igen.

Läs mer om fetma på 1177.se


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 7 februari 2018

Innehållsansvarig: Personalen vid Överviktsenheten

Publicerad av Josefine Gran

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/overviktsenhet/patientinfo