Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

19. Temakväll med information som rör vuxenlivet

Gruppen genomförs digitalt.

ons 09 nov 2022
16:00 - 19:00
sön 09 okt 2022
Online

Riktar sig till

Föräldrar till ungdomar 16-21 år samt intresserade ungdomar.

Syfte

Att få information om boendeformer, sysselsättning eller arbete, möjligheter till ekonomiskt stöd och god man.

Tid

Onsdag 9 november, 16:00-19:00

Sista anmälningsdag 

2022-10-09

Ytterligare information

Medverkande är personal från:

  • Arbetsförmedlingen
  • Överförmyndarkansliet
  • Örebro kommuns förvaltning för funktionshindrade
  • Försäkringskassan
  • Kuratorer från Barn- och ungdomshabiliteringen

Viktig information

Skriftlig inbjudan skickas endast ut till de som fyller 16 år.

Kursansvarig

Sofie Höglander

kurator

Kursledare

Sofie Höglander

kurator

Camilla Hallström

kurator

Hjalmar Johansson

Kurator