Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Prislista specialisttandvård

Här finns Folktandvården Region Örebro läns priser inom specialisttandvård. Priserna gäller från den 15 januari 2023.

Ibland behövs det specialistkunskaper för svårare tand- och käkbesvär. Då kan du få en remiss till Folktandvårdens specialisttandvård.

Här finns Folktandvårdens 8 specialisttandvårdskliniker

Priserna är en vägledning

Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. Så snart vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och besked om kostnaderna. Kostnad för material utöver standard kan tillkomma på vissa priser, dessa priser är märkta med en stjärna *

Referenspris och högkostnadsskydd

Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling, när kostnaderna enligt referenspris överstiger 3 000 kronor.

Läs mer om kostnader och ersättningar inom tandvård på 1177.se

100 Undersökningar och röntgen

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
103SR Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare                   740 535
103eSR Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare, enkel                400 535
107SR Omfattande undersökning, tandläkare 2 200 1 790
108SR Utredning inklusive undersökning, tandläkare 3 210 2 875
115SR Konsultation specialisttandvård  1 200 1 060
116SR Konsultation specialisttandvård, omfattande 2 555 2 065

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
121SR Röntgenundersökning , en bild, eller flera bilder av en tandposition 125 105
123SR Röntgenundersökning, helstatus 1 515 1 385
124SR Panoramaröntgenundersökning 1 155 940
125SR Röntgenundersökning, extraoral 1 140 1 090
126SR Röntgenundersökning, omfattande  1 840 1 840
127SR Röntgenundersökning, delstatus 425 375
128SR Röntgenundersökning, större delstatus 660 570

 

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
131SR Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 2 340 1 395
132SR Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 2 615 1 895
133SR Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 2 925 2 600
134SR Tomografiundersökning, fyra kvadranter 3 180 3 065

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
163SR Biopsi 1 425 1 425

 

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
301SR Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 685 570
302SR Sjukdoms- eller smärtbehandling  1 190 1 085
303SR Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 690 1 615
304SR Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2 460 2 410
313SR Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer 2 485 2 485
314SR Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd 1 145 1 145
341SR Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 1 045 810
342SR Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 2 070 2 070
343SR Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 4 595 4 595

 

400 Kirurgiska åtgärder

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
401SR Tandextraktion, en tand 1 550 1 520
402SR Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 400 2 160
403SR Tandextraktion, enkel 600 600
404SR Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant 4 515

4 370

405SR Omfattande dentoalveolär kirurgi 6 085 5 830
406SR Tandextraktion, övertalig tand 1 540 1 520
407SR Övrig kirurgi eller plastik 3 275 2 820
408SR Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 6 040 5 890
409SR Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 2 180 2 180
410SR Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd  1 225 1 225

 

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
420SR Implantat, per styck, tilläggsåtgärd* 3 060 3 060
421SR Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 6 885 4 325
422SR Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2 465 2 025
423SR Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 7 770 6 310
424SR Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2 895 2 290
425SR Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 10 015 8 510
426SR Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3 560 3 105
427SR Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 5 630 5 505
428SR Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant* 7 640 6 275
429SR Kirurgiskt avlägsnande av implantat 5 475 5 435
430SR Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 295 2 165
431SR Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd* 3 285 3 270
432SR Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd* 2 450 2 440
433SR Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 550 1 520
436SR Avlägsnande av ett implantat 1 070 1 040

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
446SR Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd*  2 375 2 165
447SR Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd* 1 745 1 460
448SR Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 1 220 1 070
451SR Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 5 145 4 825
452SR Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant inom tandposition 3-3 6 945 6 630
453SR Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 5 340 5 075
454SR Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 6 945 6 630
480SR Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd 355 355

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

500 Rotbehandling

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
501SR Rensning och rotfyllning, en rotkanal 5 255 4 655
502SR Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5 870 5 635
503SR Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 7 600 7 095
504SR Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 8 250 7 725
520SR Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 470 1 270
521SR Akut trepanation och kavumextirpation 1 320 1 130
522SR Komplicerad kanallokalisation  1 510 1 135
523SP Stiftborttagning  1 740 1 665
541SR Apikalkirurgisk behandling 5 725 5 150
542SR Apikalkirurgisk behandling, ytterligare en tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 580 1 445

600 Bettfysiologi

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
601SR Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 5 735 5 305
602SR Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 5 735 5 305
603SR Reponeringsskena, per skena 7 540 7 420
604SR Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3 105 2 805
606SR Motorisk aktivering 960 715
607SR Bettslipning för ocklusal stabilisering 1 245 1 075

800 Protetik

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
800SR Permanent tandstödd krona, en per käke 8 865 7 560
801SR Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 8 340 5 880
802SR Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 5 460 4 195
802kSR Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, ädelmetall* 5 460 4 195
803SR Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2 095 2 090
804SR Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 200 2 635
805SR Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd* 3 705 2 415
806SR Radikulärförankring vid avtagbar protes 5 400 4 490
806kSR Radikulärförankring vid avtagbar protes, ädelmetall* 5 400 4 490
807SR Semipermanent krona eller hängande led, per led 3 105 3 105
808SR Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 4 475 4 415
808kSR Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner, ädelmetall* 4 475 4 415
809SR Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led* 1 645 1 325

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
811SR Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 830 820
811oSR Cementering av lossnad tandstödd protetisk konstruktion med bondad teknik, per stöd 1 450 820
812SR Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 2 120 2 120
813SR Broreparation med tandteknisk insats 6 165 6 165
813kSR Broreparation med tandteknisk insats, ädelmetall* 6 165 6 165
814SR Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 10 490 10 490
814kSR Broreparation med tandteknisk insats, omfattande, ädelmetall* 10 490 10 490
815SR Sadelkrona 6 990 6 790
815kSR Sadelkrona, ädelmetall/porslin* 6 990 6 790

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
822SR Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 5 300 4 735
823SR Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 7 540 6 610
824SR Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 14 270 13 625
825SR Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 16 375 16 315
826SR Attachments, per styck* 105 105
827SR Hel underkäksprotes* 14 675 12 735
828SR Hel överkäksprotes* 14 005 12 735
829SR Immediatprotes, hel käke 11 130 8 930

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
831SR Justering av avtagbar protes  560 540
832SR Lagning av protes eller tillsättning av protestand 2 015 1 615
833SR Rebasering av protes  3 765 3 350
834SR Lagning av protes där avtryck krävs  2 990 2 495
834kSR Lagning av protes där avtryck krävs, ädelmetall* 2 990 2 495
835SR Rebasering och lagning av protes  4 310 3 930
835kSR Rebasering och lagning av protes, ädelmetall* 4 310 3 930
836SR Komplicerad lagning av protes 5 525 4 760
836kSR Komplicerad lagning av protes, ädelmetall* 5 525 4 760
837SR Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 8 265 8 265
839SR Inmontering av förankringselement, per käke* 3 890 3 875

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
845SR Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 645 2 620
846SR Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 6 500 5 590
847SR Klammerplåt 5 190 5 190
848SR Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 835 790

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
850SR Implantatstödd krona, en per käke 11 930 10 330
850kSR Implantatstödd krona, en per käke, ädelmetall* 11 930 10 330
852SR Implantatstödd krona, flera i samma käke 11 345 7 970
852kSR Implantatstödd krona, flera i samma käke, ädelmetall* 11 345 7 970
853SR Hängande led vid implantatstödd bro 3 105 2 635
853kSR Hängande led vid implantatstödd bro, ädelmetall* 3 105 2 635
854SR Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 2 705 2 705
855SR Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat 580 580
856SR Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led 1 875 1 870
857SR Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 525 525
858SR Distans inklusive distansskruv, per styck* 1 370 1 365
859SR Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd* 1 170 1 165
861SR Implantatstödd bro, i överkäke, på fyra implantat 47 250 38 215
862SR Implantatstödd bro, i överkäke, på fem implantat 48 810 40 335
863SR Implantatstödd bro, i överkäke, på sex eller fler implantat 50 690 41 970
865SR Implantatförankrad bro, i underkäke, på fyra eller fler implantat 45 945 36 700
871SR Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på två implantat, eller implantatstödd täckprotes, i underkäke på implantat, oavsett antal implantat 24 145 21 560
872SR Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på tre implantat 26 085 23 950
873SR Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på fyra implantat eller fler 29 255 26 705
874SR Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 5 130 5 130
874kSR Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat, ädelmetall* 5 130 5 130
875SR Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 5 975 5 975
875kSR Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat, ädelmetall* 5 975 5 975
876SR Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 7 830 7 830
876kSR Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat, ädelmetall* 7 830 7 830
877SR Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 18 340 18 340
878SR Förankringselement täckprotes, per styck 305 305

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
881SR Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 680 1 590
883SR Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats* 3 755 3 570
883kSR Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats, ädelmetall* 3 755 3 570
884SR Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 10 745 8 790
884kSR Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs, ädelmetall* 10 745 8 790
888SR Fästskruv/broskruv, per styck* 190 190
889SR Distansskruv, per styck* 400 400
892SR Läkdistans, per styck* 355 355
893SR Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 585 1 550
894SR Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 645 1 600
895SR Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 085 2 050
896SR Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 240 2 160
897SR Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 3 785 3 765

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

900 Tandreglering

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
900SR Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 13 040 12 785
901SR Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 19 205 19 200
902SR Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 24 630 24 065
903SR Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 28 985 28 480
904SR Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 35 985 35 450
905SR Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 28 685 26 750
906SR Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 32 260 31 610
907SR Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 39 010 36 475
908SR Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år 46 205 44 185

Utbytesåtgärder

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
921SR Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand Enligt kostnadsförslag 1 290
921kSR Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand, ädelmetall Enligt kostnadsförslag 1 290
922SR Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar Enligt kostnadsförslag 1 660
922kSR Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar, ädelmetall Enligt kostnadsförslag 1 660
925SR Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation* Enligt kostnadsförslag 5 880
926SR Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona* Enligt kostnadsförslag 8 515
928SR Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation* Enligt kostnadsförslag 2 635
929SR Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona* Enligt kostnadsförslag 5 880
940SR Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro* Enligt kostnadsförslag 14 395
941SR Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på* Enligt kostnadsförslag 8 515

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2023