Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Prislista specialisttandvård

Här finns Folktandvården Region Örebro läns priser inom specialisttandvård. Priserna gäller från den 15 januari 2024.

Ibland behövs det specialistkunskaper för svårare tand- och käkbesvär. Då kan du få en remiss till Folktandvårdens specialisttandvård.

Här finns Folktandvårdens 8 specialisttandvårdskliniker

Priserna är en vägledning

Vilken behandling just din mun behöver går inte att säga på förhand, därför får du se priserna som en vägledning. Så snart vi har undersökt din mun får du ett behandlingsförslag och besked om kostnaderna. Kostnad för material utöver standard kan tillkomma på vissa priser, dessa priser är märkta med en stjärna *

Referenspris och högkostnadsskydd

Referenspriserna beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriserna ligger till grund för beräkningen av hur stor del av kostnaden staten betalar inom högkostnadsskyddet vid en tandvårdsbehandling, när kostnaderna enligt referenspris överstiger 3 000 kronor.

Läs mer om kostnader och ersättningar inom tandvård på 1177.se

100 Undersökningar och röntgen

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
103SR Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare                   790 550
103eSR Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare, enkel                420 550
107SR Omfattande undersökning, tandläkare 2 420 1 845
108SR Utredning inklusive undersökning, tandläkare 3 530 2 965
115SR Konsultation specialisttandvård  1 320 1 095
116SR Konsultation specialisttandvård, omfattande 2 810 2 130

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
121SR Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 135 110
123SR Röntgenundersökning, helstatus 1 665 1 430
124SR Panoramaröntgenundersökning 1 270 970
125SR Röntgenundersökning, extraoral 1 255 1 125
126SR Röntgenundersökning, omfattande  2 025 1 900
127SR Röntgenundersökning, delstatus 470 390
128SR Röntgenundersökning, större delstatus 725 585

 

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
131SR Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 2 570 1 440
132SR Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 2 875 1 960
133SR Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 3 220 2 680
134SR Tomografiundersökning, fyra kvadranter 3 495 3 165

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
163SR Biopsi 1 475 1 475

 

300 Sjukdomsbehandlande åtgärder

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
301SR Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 755 590
302SR Sjukdoms- eller smärtbehandling  1 310 1 120
303SR Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 860 1 665
304SR Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 2 705 2 490
313SR Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer 2 735 2 565
314SR Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd 1 260 1 185
341SR Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 1 150 835
342SR Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 2 275 2 140
343SR Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 5 055 4 740

 

400 Kirurgiska åtgärder

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
401SR Tandextraktion, en tand 1 750 1 570
402SR Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 600 2 235
403SR Tandextraktion, enkel 660 620
404SR Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant 5 100

4 515

405SR Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden 6 695 5 245
406SR Tandextraktion, övertalig tand 1 695 1 570
407SR Övrig kirurgi eller plastik 3 605 2 915
408SR Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande 6 645 6 085
409SR Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärd 2 395 2 055
410SR Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd  1 350 1 265

 

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
420SR Implantat, per styck, tilläggsåtgärd* 3 365 3 180
421SR Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 7 575 4 470
422SR Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2 710 2 095
423SR Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 8 545 6 520
424SR Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 3 185 2 370
425SR Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 11 015 8 800
426SR Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3 915 3 210
427SR Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant 6 195 5 685
428SR Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant* 8 405 6 490
429SR Kirurgiskt avlägsnande av implantat 6 025 5 620
430SR Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd 2 525 2 040
431SR Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller
implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd*
3 615 3 190
432SR Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation,
per kvadrant, tilläggsåtgärd*
2 695 2 375
433SR Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd 1 705 1 420
436SR Avlägsnande av ett implantat 1 180 1 075

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
446SR Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd*  2 615 2 170
447SR Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd* 1 920 1 465
448SR Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd 1 340 1 010
451SR Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 5 660 4 985
452SR Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrantinom tandposition 3-3 7 640 6 845
453SR Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit ien kvadrant eller inom tandposition 3-3 5 875 5 245
454SR Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 7 640 7 365
480SR Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd 365 365

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

500 Rotbehandling

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
501SR Rensning och rotfyllning, en rotkanal 5 900 4 810
502SR Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 6 550 5 820
503SR Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 8 500 7 330
504SR Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 9 200 7 985
520SR Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 650 1 315
521SR Akut trepanation och kavumextirpation 1 490 1 165
522SR Komplicerad kanallokalisation  1 680 1 170
523SR Stiftborttagning  1 925 1 720
541SR Apikalkirurgisk behandling 6 295 5 320

600 Bettfysiologi

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
601SR Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 6 310 5 485
602SR Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 6 310 5 485
603SR Reponeringsskena, per skena 8 295 7 675
604SR Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3 415 2 900
606SR Motorisk aktivering 1 055 735
607SR

Bettslipning för ocklusal stabilisering

1 370 1 110

800 Protetik

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
800SR Permanent tandstödd krona, en per käke 9 750 7 820
801SR Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 9 175 6 080
802SR Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 6 005 4 340
802kSR Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, ädelmetall* 6 005 4 340
803SR Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2 305 2 160
804SR Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3 520 2 730
805SR Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd* 4 075 2 500
806SR Radikulärförankring vid avtagbar protes 5 940 4 645
806kSR Radikulärförankring vid avtagbar protes, ädelmetall* 5 940 4 645
807SR Semipermanent krona eller hängande led, per led 3 415 3 215
808SR Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 4 925 4 565
808kSR Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner, ädelmetall* 4 925 4 565
809SR Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 810 1 375

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
811SR Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 915 850
811oSR Cementering av lossnad tandstödd protetisk konstruktion med bondad teknik, per stöd 1 595 850
812SR Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 2 335 2 190
813SR Broreparation med tandteknisk insats 6 780 6 375
813kSR Broreparation med tandteknisk insats, ädelmetall* 6 780 6 375
814SR Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 11 540 10 845
814kSR Broreparation med tandteknisk insats, omfattande, ädelmetall* 11 540 10 845
815SR Sadelkrona 7 690 7 020
815kSR Sadelkrona, ädelmetall/porslin* 7 690 7 020

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
822SR Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 5 830 4 900
823SR Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 8 295 6 840
824SR Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 15 700 14 110
825SR Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 18 015 16 895
826SR Attachments, per styck* 105 105
827SR Hel underkäksprotes* 16 145 13 170
828SR Hel överkäksprotes* 15 405 13 170
829SR Immediatprotes, hel käke 12 245 9 245

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
831SR Justering av avtagbar protes  615 555
832SR Lagning av protes eller tillsättning av protestand 2 215 1 670
833SR Rebasering av protes  4 140 3 465
834SR Lagning av protes där avtryck krävs  3 290 2 585
834kSR Lagning av protes där avtryck krävs, ädelmetall* 3 290 2 585
835SR Rebasering och lagning av protes  4 740 4 065
835kSR Rebasering och lagning av protes, ädelmetall* 4 740 4 065
836SR Komplicerad lagning av protes 6 080 4 930
836kSR Komplicerad lagning av protes, ädelmetall* 6 080 4 930
837SR Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 9 090 8 560
839SR Inmontering av förankringselement, per käke* 4 280 4 010

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
845SR Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 910 2 625
846SR Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 7 150 5 715
847SR Klammerplåt 5 710 5 370
848SR Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 920 815

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
850SR Implantatstödd krona, en per käke 13 120 10 395
850kSR Implantatstödd krona, en per käke, ädelmetall* 13 120 10 395
852SR Implantatstödd krona, flera i samma käke 12 480 8 005
852kSR Implantatstödd krona, flera i samma käke, ädelmetall* 12 480 8 005
853SR Hängande led vid implantatstödd bro 3 415 2 730
853kSR Hängande led vid implantatstödd bro, ädelmetall* 3 415 2 730
854SR Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 2 975 2 800
855SR Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat 605 605
856SR Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led 2 065 1 905
857SR Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på
implantat, per implantat
545 545
858SR Distans inklusive distansskruv, per styck* 1 420 1 420
859SR Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd* 1 210 1 210
861SR Implantatstödd bro, i överkäke, på fyra implantat 51 975 39 605
862SR Implantatstödd bro, i överkäke, på fem implantat 53 690 41 805
863SR Implantatstödd bro, i överkäke, på sex eller fler implantat 55 760 43 505
865SR Implantatförankrad bro, i underkäke, på fyra eller fler implantat 50 540 38 040
871SR Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på två implantat, eller implantatstödd
täckprotes, i underkäke på implantat, oavsett antal implantat
26 560 22 330
872SR Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på tre implantat 28 695 24 810
873SR Implantatstödd täckprotes, i överkäke, på fyra implantat eller fler 32 181 27 675
874SR Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 5 645 5 320
874kSR Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat, ädelmetall* 5 645 5 320
875SR Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 6 575 6 200
875kSR Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat, ädelmetall* 6 575 6 200
876SR Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 8 615 8 125
876kSR Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat, ädelmetall* 8 615 8 125
877SR Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 20 175 18 980
878SR

Förankringselement täckprotes, per styck

315 315

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
881SR Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 850 1 640
883SR Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats* 4 130 3 700
883kSR Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats, ädelmetall* 4 130 3 700
884SR Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs 11 820 9 110
884kSR Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs, ädelmetall* 11 820 9 110
888SR Fästskruv/broskruv, per styck* 200 200
889SR Distansskruv, per styck* 420 420
892SR Läkdistans, per styck* 370 370
893SR Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 745 1 595
894SR Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat 1 810 1 650
895SR Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 295 2 115
896SR Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat 2 465 2 225
897SR Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 4 165 3 890

 

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

900 Tandreglering

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
900SR Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader 14 345 13 205
901SR Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år 21 125 19 835
902SR Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 27 095 24 855
903SR Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 31 885 29 410
904SR Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år 39 585 36 610
905SR Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år 31 555 27 640
906SR Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år 35 485 32 660
907SR Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år 42 910 37 680
908SR Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år 50 825 45 635

Utbytesåtgärder

 

Åtgärdskod Beskrivning Pris i kronor Referenspris i kronor
921SR Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 9 750 1 335
921kSR Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand, ädelmetall 9 750 1 335
922SR Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 9 750 1 720
922kSR Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar, ädelmetall 9 750 1 720
923SR Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1-3 9 750 1 335
924SR Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4-5 9 750 1 720
925SR Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande
tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation*
Enligt kostnadsförslag 6 080
926SR Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande
tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona*
Enligt kostnadsförslag 8 810
928SR Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande
tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda
stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation*
Enligt kostnadsförslag 2 730
929SR Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka istället för ersättningsberättigande
tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda
stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona*
Enligt kostnadsförslag 6 080
940SR Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro* Enligt kostnadsförslag 14 890
941SR Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år
på en av stödtänderna som utbytet beräknas på*
Enligt kostnadsförslag 8 810

* Kostnad för material utöver standard kan tillkomma.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2024