Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Vårdpraxis

Vårdpraxis - den smarta vägen till medicinsk information för primärvårdspersonal

Här har vi samlat medicinsk information som bedöms vara av intresse för all personal inom primärvården.

Lokal medicinsk information från Region Örebro län
Information som  huvudsakligen är framtagen inom Region Örebro län och som bedöms vara användbar i det kliniska arbetet i primärvården. Här finns bland annat länkar till Primärvårdens alla vårdriktlinjer och överenskommelser, PM för Primärvården, vårdinformation, råd, rekommendationer m.m.

Vi har också lagt information från länets sjukhuskliniker och deras vårdprogram, PM etc. Några särskilt användbara externa länkar (utanför RÖL) finns med. Hör av dig med synpunkter på urvalet och ge gärna förslag till andra länkar. Detta görs till Sven Röstlund som är redaktör och ansvarig för sidan.

Primärvårdens vårdriktlinjer

Att ta fram vårdriktlinjer för Primärvården är ett systematisk sätt att komma överens om och dokumentera önskad standard i val av diagnostik, vårdnivåer och behandling vid olika sjukdomstillstånd. Vårdriktlinjerna ska

  • omfatta vanliga sjukdomstillstånd
  • bygga på god kunskap och erfarenhet
  • ha klinisk relevans i Primärvården
  • vara korta och sammanfattande
  • vara lätta att hantera i Primärvårdens vardagsarbete
  • vara väl förankrade i verksamheten
  • utarbetas i nära samarbete med länsdelssjukvården
  • tas fram då ett gemensamt synsätt är hälsoekonomiskt motiverat
  • gagna patienterna.

Extern medicinsk information

Ett primärvårdsanpassat urval av kliniskt användvändbara nationella och internationella länkar.

Ansvarig för Vårdpraxis

Sven Röstlund


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 september 2015

Innehållsansvarig: Sven Röstlund

Publicerad av Sven Röstlund

Kortadress: https://www.regionorebrolan.se/vardpraxis