Logo for the website Logo for the website

1 maj träder lagen om Nationella läkemedelslistan i kraft

[Missing text '/views/newsarticlepage/index/published' for 'English']: 2021-04-29 09:59

Nationella läkemedelslistan, NLL, är ett register som ska ge hälso- och sjukvården, tandvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel.

Did the content help you?

Last updated: Friday, June 4, 2021