Logo for the website Logo for the website

Förtroendevalda politiker

Vart fjärde år väljer länets invånare de politiker som ska styr Region Örebro läns. Politikerna representerar olika politiska partier och ska företräda invånarna i frågor som rör till exempel hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling.

Har du frågor eller synpunkter till politiker inom Region Örebro län är du välkommen att kontakta dem.

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Regionråd 1
Karin Sundin Socialdemokraterna Regionråd 2
Irén Lejegren Socialdemokraterna Regionråd 3
Nina Höijer Socialdemokraterna Regionråd 4
Behcet Barsom Kristdemokraterna Regionråd 5
Torbjörn Ahlin Centerpartiet Regionråd 6
Ola Karlsson Moderata Samlingspartiet Oppositionsråd 7
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Oppositionsråd 8
Willhelm Sundman Liberalerna Oppositionsråd 9
Mats Gunnarsson Miljöpartiet de Gröna Oppositionsråd 10
Elin Jensen Sverigedemokraterna Oppositionsråd 11
Patrik Nyström Sverigedemokraterna Oppositionsråd 12
Jihad Menhem Vänsterpartiet Oppositionsråd 13

Anmälan/ändring av kontonummer till bank för utbetalning av arvode

Anmälan om lönekonto/ändring av lönekontouppgifter gör du på www.nordea.se/anmalkonto. Får du redan nu din lön utbetald till rätt konto via Nordea behöver du inte göra något alls. Om du inte anmäler ditt konto får du istället ett Plusgiro utbetalningskort att lösa in på bank. Region Örebro läns arbetsgivarnummer är: 644996

Introduktionsmaterial till nyvalda i Region Örebro län

Blanketter och bestämmelser

Nedan återfinns aktuella blanketter och bestämmelser som du behöver som förtroendevald inom Region Örebro län.

Blanketterna skickas till:

Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613
701 16 Örebro

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 18, 2021