Logo for the website Logo for the website

Förtroendevalda politiker

Vart fjärde år väljer länets invånare de politiker som ska styr Region Örebro läns. Politikerna representerar olika politiska partier och ska företräda invånarna i frågor som rör till exempel hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling.

Har du frågor eller synpunkter till politiker inom Region Örebro län är du välkommen att kontakta dem.

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Regionråd 1
Karin Sundin Socialdemokraterna Regionråd 2
Irén Lejegren Socialdemokraterna Regionråd 3
Nina Höijer Socialdemokraterna Regionråd 4
Behcet Barsom Kristdemokraterna Regionråd 5
Charlotta Englund Centerpartiet Regionråd 6
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Oppositionsråd 7
Anna Nordqvist Moderata Samlingspartiet Oppositionsråd 8
Willhelm Sundman Liberalerna Oppositionsråd 9
Mats Gunnarsson Miljöpartiet de Gröna Oppositionsråd 10
Elin Jensen Sverigedemokraterna Oppositionsråd 11
Patrik Nyström Sverigedemokraterna Oppositionsråd 12
Jihad Menhem Vänsterpartiet Oppositionsråd 13

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 28, 2022