Region Örebo county Region Örebo county
Search

Förtroendevalda politiker

Vart fjärde år väljer länets invånare de politiker som ska styr Region Örebro län. Politikerna representerar olika politiska partier och ska företräda invånarna i frågor som rör till exempel hälso- och sjukvård, tandvård och regional utveckling.

Har du frågor eller synpunkter till politiker inom Region Örebro län är du välkommen att kontakta dem.

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Andreas Svahn Socialdemokraterna Regionråd 1
Nina Höijer Socialdemokraterna Regionråd 2
Joakim Carlsson Socialdemokraterna Regionråd 3
Jenny Steen Socialdemokraterna Regionråd 4
Behcet Barsom Kristdemokraterna Regionråd 5
Charlotta Englund Centerpartiet Regionråd 6
Sebastian Cehlin Moderata Samlingspartiet Oppositionsråd 7
Anna Nordqvist Moderata Samlingspartiet Oppositionsråd 8
Elin Jensen Sverigedemokraterna Oppositionsråd 9
Patrik Nyström Sverigedemokraterna Oppositionsråd 10
Jessica Carlqvist Vänsterpartiet Oppositionsråd 11
Willhelm Sundman Liberalerna Oppositionsråd 12
Markus Allard Örebropartiet Oppositionsråd 13

Did the content help you?

Last updated: Monday, October 17, 2022