Logo for the website Logo for the website

Telefon och epost

Ring vår växel

019 - 602 10 00

Skicka epost

regionen@regionorebrolan.se

Att tänka på om du vill kontakta oss via e-post

Inkommande e-post till regionen@regionorebrolan.se tas emot av registrator vid det centrala diariet.

Därför kan vi inte svara på frågor om:

  • Medicinska frågor
  • Remisser
  • Tidsbokning
  • Förnyelse av recept 

Vi kan inte garantera säkerheten för e-post, skicka därför aldrig konfidentiella uppgifter via e-post utan använd istället tjänsten 1177 Vårdguidens e-tjänster där du kan nå vården.

Information som sänds med e-post hanteras enligt samma offentlighets- och sekretessregler som för post via brev. Det betyder att de handlingar som kommer in är allmänna och diarieförs enligt gällande regler och bevaras för framtiden.

Postadress

Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Leveransadress

Eklundavägen 1
702 17 Örebro

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 1, 2021