Logo for the website Logo for the website

Upphandling och inköp

Upphandling inom Region Örebro län är indelad i olika ansvarsområden hos Upphandlingsavdelningen, Medicinsk teknik och Varuförsörjningen.

Aktuella upphandlingar OPIC - information om upphandlingar inom Region Örebro län

Vem upphandlar vad?

 • Varor och tjänster inklusive fastighetsupphandlingar – Upphandlingsavdelningen
 • Medicinteknisk utrustning – Område Medicinsk teknik som också sköter hela processen från behovsanalys till driftsättning
 • Förbrukningsmaterial – Varuförsörjningen gemensamt med andra regioner

Annonsering av upphandlingar och upphandlingsdokument

Annonsering av upphandlingar

Du kan se vilka annonseringar som är:
- pågående
- avbrutna
- avslutade
- kompletterade

Alla upphandlingar över tröskelvärdet annonseras via OPIC, i Europeiska gemenskapens officiella tidning (EGT), samt vid behov i lokalpressen och fackpressen.

Upphandlingar under tröskelvärdet annonseras via OPIC samt vid behov i lokalpressen och fackpressen.

Tröskelvärden är olika beloppsgränser och de varierar beroende på vad som ska upphandlas och vem som upphandlar. Ett tröskelvärde är det belopp som bestämmer om en upphandling ska annonseras i EU eller nationellt.

Upphandlingsdokument

Om tekniska fel eller problem uppstår vid användning av OPIC-tjänsten kan du beställa underlag hos upphandlingsavdelning via e-post eller via brev.

Viktigt att tänka på när du lämnar anbud till oss:

 • Läs noga igenom förfrågningsunderlag och bilagor
 • Följ förfrågningsunderlag och bilagor
 • Besvara alla punkter klart och tydligt
 • Se till att uppfylla samtliga ska-krav. Anbud som inte uppfyller ska-kraven kan inte tas upp till prövning
 • Sänd in alla begärda uppgifter och ifyllda svarsbilagor

Hur och när du ska skicka in anbudet framgår av respektive förfrågningsunderlag

E-post

Upphandlingsavdelningen

Besöksadress

Fabriksgatan 22, 6 vån, Örebro

Postadress

Region Örebro län
Upphandlingsavdelningen
Box 1613
701 16 ÖREBRO

 

Medicinsk teknik är upphandlingsenhet för medicinteknisk utrustning inom Region Örebro län.

OPIC Aktuella upphandlingar - annonsering och förfrågningsunderlag

Annonsering av upphandling för medicinteknisk utrustning

Alla upphandlingar över tröskelvärdet annonseras via OPIC, i Europeiska gemenskapens officiella tidning (EGT), samt vid behov i lokalpressen och fackpressen.

Upphandlingar under tröskelvärdet annonseras via OPIC.  Du som leverantör bevakar själv när förfrågningsunderlag kommer ut i respektive medier.

Tröskelvärden är olika beloppsgränser och de varierar beroende på vad som ska upphandlas och vem som upphandlar. Ett tröskelvärde är det belopp som bestämmer om en upphandling ska annonseras i EU eller nationellt.

Vi ansvarar för hela processen från behovsanalys till driftsättning av levererad produkt.

Förfrågningsunderlag för upphandlingar

Du kan titta på och ladda ner förfrågningsunderlag till pågående upphandlingar via aktuella upphandlingar.

Viktigt att tänka på när du lämnar anbud till oss:

 • Läs noga igenom hela förfrågningsunderlaget med bilagor
 • Följ förfrågningsunderlag med bilagor när du lämnar anbud
 • Besvara alla punkter klart och tydligt
 • Se till att uppfylla samtliga ska-krav. Uppfyller inte anbudet ska-kraven kan vi inte ta det till prövning
 • Skicka in alla begärda uppgifter och ifyllda svarsbilagor
 • När och hur du ska skicka in anbudet framgår av respektive förfrågningsunderlag

Har du frågor gällande en specifik upphandling kontaktar du medicinsk tekniks upphandlingsansvarig eller kontaktperson för den aktuella upphandlingen.  

 

E-post

Medicinsk teknik

Telefon

019-602 13 02

Besöksadress

Medicinsk teknik
Universitetssjukhuset
701 85 ÖREBRO  

 

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, March 23, 2021