Region Örebo county Region Örebo county
Search

Medicinsk teknik

Medicinsk teknik är upphandlingsenhet för medicinteknisk utrustning inom Region Örebro län.

Information om aktuella upphandlingar

Tf Avdelningschef

Fredrik Hedlund

Processledare

Stina Hellstrandh

Did the content help you?

Last updated: Monday, August 9, 2021