Logo for the website Logo for the website

Medicinsk teknik

Medicinsk teknik är upphandlingsenhet för medicinteknisk utrustning inom Region Örebro län.

Information om aktuella upphandlingar

Avdelningschef

Caroline Hagström

Processledare

Stina Hellstrandh

Did the content help you?

Last updated: Monday, August 9, 2021