Logo for the website Logo for the website

Upphandlingsavdelningen

Upphandlar alla varor, tjänster och byggentreprenader som inte upphandlas av Medicinsk teknik eller Varuförsörjningen.

Information om aktuella upphandlingar

Upphandlingsavdelningen

Markus Liljenroth

Upphandlingschef

Love Ivraeus

Upphandlingsjurist

Jeanette Andersson

Upphandlare

Henrik Evertsson

Upphandlare

Helena Källqvist

Upphandlare

Edvin Pettersson

Inköpare

Lise-Lott Törnström

Inköpare

Emma Bratt

Hållbarhetssamordnare

Göran Lund

Avtals- och inköpscontroller

Stefan Folde

Avtals- och inköpscontroller

Did the content help you?

Last updated: Monday, August 9, 2021