Region Örebo county Region Örebo county
Search

Upphandling och inköp

Upphandlar alla varor, tjänster och byggentreprenader som inte upphandlas av Medicinsk teknik eller Varuförsörjningen.

Information om aktuella upphandlingar

Upphandlingsavdelningen

Markus Liljenroth

Områdeschef inköp och upphandling

Andreas Tärnqvist

Avdelningschef Upphandling

Johan Eriksson

Upphandlare - Övergripande material och tjänster

Edvin Pettersson

Upphandlare - IT och kommunikation

Jeanette Andersson

Upphandlare - Fastighet

Daniella Barsom

Upphandlare - Facility management

Emma Engdahl

Upphandlare - Lokalvård och Livsmedel

Henrik Evertsson

Upphandlare - Transporter och fordon

Anna Bergkvist

Upphandlare

Elin Remmegård

Upphandlare - IT och kommunikation

Sabina Rydberg

Upphandlare - Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror

Adam Filmby

Inköpare - Direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar

Therese Allard

Hållbarhetssamordnare

Love Ivraeus

Upphandlingsjurist

Göran Lund

Avtals- och inköpscontroller

Did the content help you?

Last updated: Monday, September 18, 2023