Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Välkommen till Region Örebro län

Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens utveckling.
Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och starkare Örebro län.

  • Företagsakuten
  • 1177.se bup
  • Digital anslagstavla
  • Länstrafiken
  • Leva
  • Tillsammans

Folktandvården i Örebro län ger 150 000 länsinvånare tandvård. Det rör sig om såväl allmäntandvård som specialisttandvård.

Information från landstinget


Corona / covid-19 - här finns samlad information

Information till allmänhet, patienter, vårdgivare, företagare och andra verksamheter.

2020-10-13
Lägesbild corona vecka 42: "Viktigt att vi alla gör allt vi kan för att bryta detta"

Se senaste siffrorna över antal fall i Örebro län


Information till dig som haft nära kontakt med person som har covid‐19 (1177.se)

Om du nyligen har träffat en person med covid-19 då kan du vara utsatt för smitta. Det är inte säkert att du har blivit smittad eller att du blir sjuk. Det är viktigt att du träffar så få personer som möjligt under en period och tar prov så snart du kan om du får symtom som kan stämma med covid-19.


Nationell patientenkät för Habilitering och hjälpmedel

2020-10-16
Har du besökt Audiologiska kliniken, Barn- och ungdomshabiliteringen, Centrum för hjälpmedel, Ortopedteknik, Syncentralen, Tolkcentralen eller Vuxenhabiliteringen under hösten kan du få en enkät från Region Örebro län i brevlådan. Syftet med enkäten är att få veta din och andra patienters erfarenheter och upplevelser av vården.


Hjärtkirurgen Domingos Souza - Årets örebroare 

2020-10-09
Varje år delar Nerikes Allehanda ut priset Årets örebroare på Örebrogalan. I år var det rekordmånga som röstade. Den som fick flest röster var hjärtkirurgen Domingos Souza.


 

Gravid eller nyligen fött barn? Gör din röst hörd
2020-10-02

Du som är gravid eller nyligen fött barn har möjlighet att delta i Graviditetsenkäten. I den har du möjlighet att svara på frågor om hur du upplever vården och din egen hälsa under graviditet, efter förlossning och ett år efter förlossning. Varje graviditet och förlossning är unik, därför är det viktigt att just du deltar. Dina svar hjälper till att utveckla vården. Läs mer på 1177.se om hur du gör för att delta.


Region Örebro län har visat sin styrka – nu väntar en föränderlig tid

2020-09-21
2020 har varit ett omtumlande år för oss alla. En ny sjukdom har svept över världen på ett sätt som ingen av oss kunnat tänka oss. I Sverige har nästan 6 000 människor avlidit, företag har gått omkull och människor har förlorat jobb och inkomster. Vårt samhälle har drabbats och satts på prov.


Underskott fortsätter öka – tillfälliga statsbidrag och skatter klarar 2020

2020-09-10
De ekonomiska underskotten för hälso- och sjukvården, folktandvården och kollektivtrafiken fortsätter att öka. Det visar Region Örebro läns delårsbokslut per sista juli med prognos för helåret som regionstyrelsen behandlade torsdagen den 10 september. Underskotten för de tre verksamheterna är drygt 500 miljoner kronor och väntas till årets slut växa till drygt 800 miljoner kronor.


Högt tryck på Länstrafikens Serviceresor

2020-09-08
Behovet av att resa med Serviceresor i Örebro län har ökat kraftigt på bara några veckor. Antalet som vill åka har mer än fördubblats på kort tid och det kan medföra ökade väntetider. Undvik helst att resa med Serviceresor under rusningstid.


Viktigt att även barn och ungdomar testar sig för covid-19

Som ett led i den ökade testningen för covid-19 ska även barn, från och med sex år och med lindriga symtom på covid-19, testa sig.


Nya entréer i bruk för patienter till USÖ:s akutmottagning

2020-09-01
Från och med den 1 september hänvisas patienter till akutmottagningen på USÖ till två nya entréer. Vuxna tas emot i ny entré i H-huset, och  barn hänvisas till barnakutens entré D.

Provtagningen för covid-19 på USÖ flyttar

2020-08-28
Covid-mottagningen på USÖ, där du kan provta dig för pågående infektion med covid-19, flyttar till ny lokal.

 

 

   


Vård

Hitta rätt

Tjänster