Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Aktuellt

image alt text

Smart system för att planera skolskjuts

Ett system som väljer bort trafikfarliga vägar när man beräknar skolvägen och bättre översikt när man planerar behovet av bussar. Det är ett

image alt text
Rapport

Vilka behov av kompetens har Örebro län 2035?

Tillsammans med SCB har vi tagit fram Regionala utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser. När vi ser framtida brister kan vi sätta in åtg...

Här hittar du rapporter från Regional utveckling

Diagram över varsel i Örebro län de senaste fyra åren. Två toppar syns tydligt: mars och sommaren 2020.

Öppet verktyg för statistik - ta fram egna grafer

Hur många bor vi i länet, i din kommun? Hur har länets och våra kommuners befolkning utvecklats över tid och hur ser en möjlig framtida utveckling ut? Hur många har blivit varslade under coronapandemin och hur går arbetet med våra strukturfonder? Det är bara några av alla de frågor våra interaktiva statistikrapporter kan svara på.

En gravid kvinna pryder omslaget på rapporten om befolkningsutvecklingen under cooronapandemin.

Befolkningsutvecklingen under pandemin

Inte sedan 2005 har länets folkökning under ett enskilt år varit lägre än 2020. Ett rimligt antagande är därför att coronapandemin har påverkat befolkningsutvecklingen markant genom en betydligt lägre folkökning under 2020.

En karta över Örebro län där socioekonomiska kluster markerats i olika färger.

Olika förutsättningar inom kommunerna

En klusteranalys målar upp en ögonblicksbild av vårt läns socioekonomiska landskap. Den belyser socioekonomiska skillnader både inom länet som helhet och inom kommunerna. Analysen uppdateras årligen. Finns även som interaktiv rapport.