Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Aktuellt

image alt text
RUS

Regional utvecklingsstrategi, RUS, på remiss

Den uppdaterade utvecklingsstrategin är nu på remiss till 30 september.

image alt text
Kollektivtrafik

Vi förbereder för snabbussar

Region Örebro län förbereder tillsammans med Örebro kommun för ett modernt och effektivt kollektivtrafiksystem som kallas BRT ...

image alt text
Ny rapport

Liv & hälsa ung - ny rapport om ungdomars hälsa

Elever i årskurs 7 och 9 samt år 1 på gymnasiet har svarat på frågor om sin hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.