Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Aktuellt

Illustration i form av ett hjärta uppbyggd av ett bildkollage av symboler för kultur
Remiss ny kulturplan

Örebro läns kulturplan 2024-2027

Du har möjlighet att lämna synpunkter på remissförslaget om ny regional kulturplan till och med 28 april 2023.

Remiss

Regional strategi för föräldraskapsstöd 2024-2030 i Örebro län

Strategin ska ge länet en gemensam riktning i arbetet med föräldraskapsstöd och skapa förutsättning för en kraftsamling så att fler föräl...

Ett element där en hand vrider termostaten neråt. Text: Så spar du energi.

Minska din energianvändning

Vi hjälper företag, organisationer och hushåll med tips och råd om hur man kan spara energi. Här är våra bästa länktips!

Här hittar du rapporter från Regional utveckling

Diagram över varsel i Örebro län de senaste fyra åren. Två toppar syns tydligt: mars och sommaren 2020.

Öppet verktyg för statistik - ta fram egna grafer

Hur många bor vi i länet, i din kommun? Hur har länets och våra kommuners befolkning utvecklats över tid och hur ser en möjlig framtida utveckling ut? Hur många har blivit varslade under coronapandemin och hur går arbetet med våra strukturfonder? Det är bara några av alla de frågor våra interaktiva statistikrapporter kan svara på.

En gravid kvinna pryder omslaget på rapporten om befolkningsutvecklingen under cooronapandemin.

Befolkningsutvecklingen under pandemin

Inte sedan 2005 har länets folkökning under ett enskilt år varit lägre än 2020. Ett rimligt antagande är därför att coronapandemin har påverkat befolkningsutvecklingen markant genom en betydligt lägre folkökning under 2020.

En karta över Örebro län där socioekonomiska kluster markerats i olika färger.

Olika förutsättningar inom kommunerna

En klusteranalys målar upp en ögonblicksbild av vårt läns socioekonomiska landskap. Den belyser socioekonomiska skillnader både inom länet som helhet och inom kommunerna. Analysen uppdateras årligen. Finns även som interaktiv rapport.