Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Aktuellt

image alt text
RUS

Uppdaterad utvecklingsstrategi

Den 28 april fattade fullmäktige beslut om att anta utvecklingsstrategin En attraktiv och pulserande region för alla. Läs den eller se filme

image alt text
20
maj
2022

Att driva förändringsprocesser med digitalisering

Fredagsakademin den 20 maj handlar om digitala testbäddar för samverkan Hur kan digitalisering få oss att agera smartare och mer långsikti

image alt text

Ljusnarsberg toppar länet solelslista

Under 2021 fick Örebro län 1 053 nya solcellsanläggningar, vilket innebär en genomsnittlig ökning med 52 procent. Den största ökningen står

Här hittar du rapporter från Regional utveckling

Diagram över varsel i Örebro län de senaste fyra åren. Två toppar syns tydligt: mars och sommaren 2020.

Öppet verktyg för statistik - ta fram egna grafer

Hur många bor vi i länet, i din kommun? Hur har länets och våra kommuners befolkning utvecklats över tid och hur ser en möjlig framtida utveckling ut? Hur många har blivit varslade under coronapandemin och hur går arbetet med våra strukturfonder? Det är bara några av alla de frågor våra interaktiva statistikrapporter kan svara på.

En gravid kvinna pryder omslaget på rapporten om befolkningsutvecklingen under cooronapandemin.

Befolkningsutvecklingen under pandemin

Inte sedan 2005 har länets folkökning under ett enskilt år varit lägre än 2020. Ett rimligt antagande är därför att coronapandemin har påverkat befolkningsutvecklingen markant genom en betydligt lägre folkökning under 2020.

En karta över Örebro län där socioekonomiska kluster markerats i olika färger.

Olika förutsättningar inom kommunerna

En klusteranalys målar upp en ögonblicksbild av vårt läns socioekonomiska landskap. Den belyser socioekonomiska skillnader både inom länet som helhet och inom kommunerna. Analysen uppdateras årligen. Finns även som interaktiv rapport.