Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Energikontoret

Vi driver på och inspirerar länets kommuner, företag och invånare att använda energi effektivare, välja förnybar energi och resa hållbart.

Solel, fastigheter, hållbara transporter, skogsbruk

 

Vi arbetar med energi- och klimatfrågor i Örebroregionen och verkar som ett regionalt energikontor. Vårt mål med arbetet är noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045, vilket också är Sveriges nationella mål.

Tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län har vi tagit fram ett energi- och klimatprogram för Örebro län. Vi arbetar för att vi ska nå visionen i programmet:

I Örebro län tar vi vårt ansvar för att minska klimatutsläppen. Energin som används är förnybar, energianvändningen är effektiv och nettoutsläppen av växthusgaser går mot noll.

Vi jobbar främst med utvecklingsprojekt. Vi söker regionala, nationella eller internationella projekt inom energi- och klimatområdet som vi anser att Örebroregionen behöver och kan utvecklas av. Många av våra projekt finansieras med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket. En del av våra projekt finansieras med stöd av Energimyndigheten.

Vi ordnar kurser och konferenser och skräddarsyr energi- och klimatutbildningar. 

 

Vi vill få fler att resa hållbart för att nå målet med 70 procent minskade utsläpp under perioden 2010-2030. 

För att minska utsläppen och nå målen behöver vi

  • fler som cyklar, går och reser kollektivt
  • färre fordon
  • nya drivmedel.

Energianvändningen i bostäder och lokaler är ett viktigt område för oss. Vi arbetar för att få till en fossilfri uppvärmning, renovering mot nollenergihus och ett fortsatt arbete med energieffektiv nybyggnation och energieffektiva lokaler för service.

Läs mer om vårt arbete med fastigheter.

Läs mer om Fastighetsnätverket i Örebro län.

Energikontoret hjälper dig som företagare att komma i gång med eller vidareutveckla ert arbete med energi- och hållbarhetsfrågor. Vi kan också vara ett bollplank inom dessa områden, stort som smått. 

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig som företagare.

Solen är en stark och förnybar energikälla. Vi på energikontoret arbetar för att öka användandet av solel i Örebro län. 

Läs om hur vi arbetar med förnybar energi.

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst. Vi hjälper hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer med tips och råd om hur du kan spara energi.

Rådgivningen kan ske per telefon, Skype, e-post eller genom ett personligt besök.

Läs mer om energi- och klimatrådgivningen.

 

Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Mats Brengdahl

Energi- och klimatrådgivare Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg

Thomas Giege

Energi- och klimatrådgivare Örebro

Timo Kuru

Energi- och klimatrådgivare Degerfors och Karlskoga

Magnus Reidén

Energi- och klimatrådgivare Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro

Det finns omkring 400 lokala eller regionala energikontor i Europa, varav 15 i Sverige. Vi nätverkar med andra energikontor både nationellt och internationellt.

Vi är medlemmar i:

  • Fedarene, den europeiska energikontorsföreningen
  • ManagEnergy, EU-kommissionens nätverk för hållbara lokala och regionala initiativ
  • Energikontoren Sverige, samverkansorgan för de svenska regionala energikontoren
  • Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors)

För att samla regionen och dela kunskap och erfarenheter startar och driver vi även egna nätverk. Sedan många år driver vi till exempel Fastighetsnätverket, ett nätverk för fastighetsägare kring energieffektivt byggande och renovering. 

Se våra filmer

Hållbart resande

Förnybar energi

Energieffektivisering

Kontakter

Thérèse Hjelseth

Områdeschef energi och klimat

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2023