Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Anslagstavla

På Region Örebro läns anslagstavla kan du läsa aktuella tillkännagivanden, kungörelser och anslag från regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder.

Anslag

Talar om att protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder är justerade, godkända. Från den dagen då protokollet är justerat finns det möjlighet att överklaga ett beslut i 21 dagar.

Tillkännagivanden

Regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämndernas sammanträden meddelas minst en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till dig som länsinvånare. Syftet med kunörelser är att du så tidigt som möjligt kan få information om en beslutsprocess och kan framföra dina synpunkter eller göra en överklagan.

Publik dator

Som länsinvånare har du möjlighet att läsa kallelser och protokoll via en publik dator hos Region Örebro län i receptionen på Eklundavägen 1, Örebro.

Kontakter

Niklas Tiedermann

Kanslichef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 mars 2021