Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tillgänglighetredogörelse för regionorebrolan.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda denna webbplats. Här beskriver vi hur regionorebrolan.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilka tillgänglighetsproblem som finns och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister på vår webbplats.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig. Hör också gärna av dig med synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande sätt

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet, Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att webbplatsen inte är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Nedan beskrivs innehåll som inte är tillgängligt

  • Det finns dokument och filmer på webbplatsen som inte är tillgängliga. Ett systematiskt arbete pågår för att åtgärda tillgänglighetsbristerna, åtgärder sker efterhand.
  • Flera e-tjänster och system, som du når via regionorebrolan.se, uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna fullt ut. Ett flertal av dessa system och e-tjänster är sådana som vi inte vi inte själva äger eller kan justera i. Krav på tillgänglighet kommer att ställas vid kommande upphandlingar av system.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 augusti 2023