Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

image alt text

Regionfullmäktiges tidigare webbsändningar

Här kan du se regionfullmäktiges tidigare webbsändningar vilka också är teckenspråkstolkade.

image alt text

Hållbarhetsredovisning 2017–2020

Här redovisas de resultat som uppnåtts under programperioden 2017-2020. Samtliga resultat redovisas i slutrapporten.

image alt text
Värdegrund

Vision och värdegrund

Samarbete, utveckling och professionalism. Det är vår nya värdegrund som ska leda oss mot vår vision: Tillsammans skapar vi ett bättre liv.