Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

E-handel

Region Örebro län inför elektronisk handel, e-handel, med syftet att digitalisera och effektivisera regionens inköp av varor och tjänster. E-handel möjliggör för en förbättrad styrning av inköp mot upphandlande avtal. Effektiviseringen är bra för såväl regionen som leverantörer.

E-handel innebär att regionen och leverantörer utväxlar affärsdokument elektroniskt kopplade till inköpsprocessen. Regionen följer de gemensamma standarder inom området som används i offentlig sektor och som rekommenderas av Single Face To Industri (SFTI).

Digitaliseringen av inköpsprocessen förväntas medföra flera fördelar så som positiv miljöpåverkan, ökad avtalstrohet, förbättrade möjligheter till uppföljning och analys samt tidsbesparingar i takt med att arbetet blir mer effektivt.

För dig som redan är eller vill bli leverantör till regionen kan e-handel innebära flera fördelar:

  • Effektivisering av leveransprocessen, då inkommen order kan kopplas till order-, lager– och faktureringssystem.
  • En elektronisk faktura effektiviserar fakturaprocessen och främjar att leverantören får betalt för sin leverans i tid.
  • En inkommen order innehåller information så som korrekta referenser och adresser som behövs för en snabbare leverans- och fakturahantering.
  • E-handel bidrar till ökad avtalstrohet då upphandlade avtal synliggörs i e-handelssystemet.

Kontakter

Förvaltning av ekonomistöd

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 maj 2021