Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Upphandlingsavdelningen

Upphandlar alla varor, tjänster och byggentreprenader som inte upphandlas av Medicinsk teknik eller Varuförsörjningen.

Information om aktuella upphandlingar

Upphandlingsavdelningen

Markus Liljenroth

Upphandlingschef

Jeanette Andersson

Upphandlare

Henrik Evertsson

Upphandlare

Helena Källqvist

Upphandlare

Lise-Lott Törnström

Inköpare

Emma Bratt

Hållbarhetssamordnare

Göran Lund

Avtals- och inköpscontroller

Stefan Folde

Avtals- och inköpscontroller

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 augusti 2021