Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Upphandlingsavdelningen

Upphandlar alla varor, tjänster och byggentreprenader som inte upphandlas av Medicinsk teknik eller Varuförsörjningen.

Information om aktuella upphandlingar

Upphandlingsavdelningen

Markus Liljenroth

Upphandlingschef

Andreas Tärnqvist

Tf. Gruppchef

Johan Eriksson

Upphandlare - Övergripande material och tjänster

Edvin Pettersson

Upphandlare - IT och kommunikation

Jeanette Andersson

Upphandlare - Fastighet

Daniella Barsom

Upphandlare - Facility management

Emma Engdahl

Upphandlare - Lokalvård och Livsmedel

Henrik Evertsson

Upphandlare - Transporter och fordon

Anna Bergkvist

Upphandlare - Läkemedel

Anna Ostonen

Upphandlare - Vård- och tandvårdsrelaterade tjänster

Sabina Rydberg

Upphandlare - Vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror

Adam Filmby

Inköpare - Direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar

Lise-Lott Törnström

Inköpare - Direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar

Therese Allard

Miljösamordnare

Love Ivraeus

Upphandlingsjurist

Göran Lund

Avtals- och inköpscontroller

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 augusti 2021