Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Annonsering av upphandlingar

Du kan se vilka annonseringar som är:

 • Pågående
 • Avbrutna
 • Avslutade
 • Kompletterade

Alla upphandlingar över tröskelvärdet annonseras via Mercell OPIC, i Europeiska gemenskapens officiella tidning (EGT), samt vid behov i lokalpressen och fackpressen.

Upphandlingar under tröskelvärdet annonseras via Mercell OPIC samt vid behov i lokalpressen och fackpressen.

Medicinsk teknik annonserar endast i Mercell OPIC.

Tröskelvärden är olika beloppsgränser och de varierar beroende på vad som ska upphandlas och vem som upphandlar. Ett tröskelvärde är det belopp som bestämmer om en upphandling ska annonseras i EU eller nationellt.

Förfrågningsunderlag för upphandlingar

Om tekniska fel eller problem uppstår vid användning av Mercell OPIC-tjänsten kan du beställa underlag hos upphandlingsavdelning via e-post eller brev. Du kan titta på och ladda ner förfrågningsunderlag till pågående upphandlingar via aktuella upphandlingar.

Viktigt att tänka på när du lämnar anbud till oss:
 • Läs noga igenom hela förfrågningsunderlaget med bilagor
 • Följ förfrågningsunderlag med bilagor när du lämnar anbud
 • Besvara alla punkter klart och tydligt
 • Se till att uppfylla samtliga obligatoriska krav. Uppfyller inte anbudet kraven kan vi inte ta det till prövning
 • Skicka in alla begärda uppgifter och ifyllda svarsbilagor
 • När och hur du ska skicka in anbudet framgår av respektive förfrågningsunderlag
   

Har du frågor gällande en specifik upphandling kontaktar du upphandlingsavdelningen eller medicinsk teknik alternativt kontaktperson för den aktuella upphandlingen.  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 maj 2021