Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Hållbarhetsmålen

image alt text

God hälsa och livsmiljö

Region Örebro län ska bidra till att förbättra folkhälsan och skapa goda livsmiljöer med fungerande ekosystem.

image alt text

Jämlikt och jämställt

Region Örebro län ska erbjuda likvärdig vård, service och tjänster utan att diskriminera eller kränka någon.

image alt text

Ansvarsfull resursanvändning

Region Örebro län ska fördela och använda såväl ekonomiska resurser som naturresurser på ett hållbart och effektivt sätt.

Mer om hållbarhetsarbetet

image alt text

Program för hållbar utveckling 2021-2025

image alt text

Hållbarhetsredovisning 2017–2020

image alt text

Regionala utvecklingsstrategin