Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hållbarhet i Region Örebro län

Vi vill att Region Örebro län ska bidra till att invånarna har en god hälsa, känner trygghet, frihet och har hopp inför framtiden. Vårt Program för hållbar utveckling 2021-2025 beskriver hur Region Örebro län ska arbeta internt med de globala målen i FN:s Agenda 2030. Arbetet utgår från tre övergripande mål. Under varje övergripande mål finns ett antal inriktningsmål som talar om vad vi ska arbeta med under programperioden.

Hållbarhetsmålen

En man och ett barn i skogen med en svampkorg.

God hälsa och livsmiljö

Region Örebro län ska bidra till att förbättra folkhälsan och skapa goda livsmiljöer med fungerande ekosystem.

Klinisk handledning med två personal i vårdkläder

Jämlikt och jämställt

Region Örebro län ska erbjuda likvärdig vård, service och tjänster utan att diskriminera eller kränka någon.

Två personer på vaktmästeriet som flyttar gods

Ansvarsfull resursanvändning

Region Örebro län ska fördela och använda såväl ekonomiska resurser som naturresurser på ett hållbart och effektivt sätt.

Vad är hållbar utveckling för oss?

Region Örebro län tar ansvar för nuvarande och kommande generationers rätt till hälsa, välbefinnande och utveckling.
Till sidan - Vad är hållbar utveckling för oss?

Varför jobbar vi med hållbar utveckling?

Genom Region Örebro läns ansvar för folkhälsa, sjukvård och tandvård kan vi diekt påverka invånarnas möjlighet till god och jämlik hälsa.
Till sidan - Varför jobbar vi med hållbar utveckling?

Hur jobbar vi med hållbar utveckling?

Under varje övergripande mål finns ett antal inriktningsmål som talar om vad vi ska arbeta med under programperioden. 
Till sidan - Hur jobbar vi med hållbar utveckling?

Så här jobbar vi tillsammans för Hållbar utveckling

fairtrades logotyp
Hållbara inköp

Diplomerad Fairtrade Region

Region Örebro län är sedan 2017 en Fairtrade Region. Diplomeringen är ett kvitto på att organisationen jobbar aktivt för rättvis handel.

Vaktmästeri Eklundavägen, Regionserivce.

Hållbar upphandling

Vi strävar efter inköp som bidrar till ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

Har du tips, idéer eller frågor om vårt arbete med hållbar utveckling?

Ta kontakt med oss på Staben hållbar utveckling.
Här kan du mejla till oss.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 maj 2023