Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Varför jobbar vi med hållbar utveckling

Vi befinner oss i ett världsomfattande ekologiskt och ekonomiskt läge som riskerar att få svåra följder. Under det senaste århundradet har människans livsstil utvecklats i en riktning som på många sätt visat sig vara ohållbar. Överutnyttjandet av naturens resurser har lett till miljöförstöring och klimatförändringar som i sin tur bidrar till att förstärka ojämlikheter och skapa social instabilitet.

Vi vill säkra nuvarande och kommande generationers hälsa och livsmiljö

Växande ekonomiska och sociala klyftor får stora konsekvenser som bland annat påverkar folkhälsan och den enskilda människans makt och möjligheter i livet. Människor och områden som redan är mer utsatta riskerar att drabbas hårdare än andra av ökad ojämlikhet. Genom Region Örebro läns ansvar för folkhälsa, sjukvård och tandvård kan vi direkt påverka invånarnas möjlighet till god och jämlik hälsa. Vi måste därför fortsätta att arbeta för demokrati, delaktighet och för att förebygga och överbrygga skillnader i hälsa och ohälsa.

Lådcykel spaltbredd.jpg

Vi vill ta ansvar och öka omställningstakten

Omställningen till ett samhälle som hanterar naturens resurser med respekt är en av vår tids största utmaningar. Det kommer att kräva stora insatser, mycket vilja och att alla som kan bidrar. För Region Örebro län är det självklart att vara en ansvarfull aktör i detta arbete och inom organisationen har omställningen på många sätt påbörjats. Men nu behöver omställningstakten öka. Det är därför viktigt att alla verksamheter inom Region Örebro län tar sitt ansvar för att ställa om till en långsiktigt hållbar utveckling.

Kontakter

Anna Jakobsson

Chef staben Hållbar utveckling

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2023