Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Program för hållbar utveckling 2021-2025 är Region Örebro läns styrdokument för hållbarhetsarbete i förvaltningar och verksamheter.

Här kan du ta del av hela programmet för hållbar utveckling 2021-2025.

 

 

Bild som symboliserar programmet

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 april 2021