Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Inkomna leverantörsfakturor

Inkomna leverantörsfakturor är en sammanställning av de fakturor som kommer in till Region Örebro län varje månad och som är betalda. Uppdatering av sammanställningen sker den 15:e varje månad, eller första vardagen efter den 15:e och gäller föregående månad. Sekretessklassade fakturor och fakturor som avser en leverantör från utomlandet finns inte med i sammanställningen.

Beskrivning av dokumenten

Sammanställningen innehåller information om de leverantörsfakturor som är betalda av Region Örebro län och delas in i följande kolmner:

 • Kolumn A – Förvaltning där fakturan är bokförd
 • Kolumn B – Basenhet där fakturan är bokförd
 • Kolumn C – Ansvarsenhet där fakturan är bokförd
 • Kolumn D – Leverantörens namn
 • Kolumn E – Leverantörens organisationsnummer
 • Kolumn F – År när fakturan är bokförd
 • Kolumn G - Månadsnummer när fakturan är bokförd
 • Kolumn H - Fakturanummer
 • Kolumn I – Konto som fakturan är bokförd på
 • Kolumn J – Kontonamn
 • Kolumn K - Konterat belopp exklusive moms

 

Verksamhetsområden

Det är dessa områden som redovisas i sammanställningen:

 • Folktandvården
 • Företagshälsa och Tolkförmedling
 • Hälso- och sjukvården
 • Regional utveckling
 • Regionfullmäktiges egen verksamhet
 • Regionservice
 • Regionstyrelsens egen verksamhet

Leverantörsfakturor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 februari 2021