Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Verksamhetsplan och budget

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande styrdokument. Den syftar till att styra och utveckla Region Örebro läns verksamheter för att tillgodose invånarnas och samhällets behov på bästa sätt.

Verksamhetsplanen anger mål, inriktningar och ambitioner. De fastställda

målen och uppföljningen av dessa mål är en viktig del av Region Örebro läns verksamhetsutveckling, ekonomistyrning och kvalitetsutveckling.

Målen styr och anger förutsättningar för hur de olika nämnderna ska planera sin verksamhet.

Verksamhetsplanen består av inriktningar och mål för såväl Region Örebro läns verksamheter som inom det regionala utvecklingsansvaret.

Senast uppdaterad: den 29 juni 2021