Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns viktigaste politiska styrdokument. I verksamhetsplanen talar politikerna om hur Region Örebro läns verksamhet och ekonomi ska utvecklas.

Utifrån de mål och överenskommelser som Regionfullmäktige bestämt gör respektive nämnd och förvaltning sin egen verksamhetsplan med budget.

En viktig utgångspunkt när man planerar och godkänner en budget är att titta på hur verksamheten uppnått tidigare års mål och hur de har levt upp till tidigare överenskommelser. Regionstyrelsens bedömning av hur en verksamhet har uppnått detta är inte bara utifrån de ekonomiska resultaten utan de verksamhetsmässiga resultaten är också viktiga att ta med i bedömningen.

Arbetet med avtal och överenskommelser är en kontinuerlig process för att förbättra och ett redskap för att genomföra de politiska målen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 december 2020