Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Handlingar och protokoll

Här hittar du handlingar och protokoll för Region Örebro läns politiska organisation. Du kan läsa om vilka frågor som kommer tas upp på nästa sammanträde och vilka beslut som regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna fattat.

Kallelse, föredragningslista och handlingar för regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder publiceras en vecka innan sammanträdet.
Protokollen publicerar vi när de är justerade, godkända.

Vänlig kontakta diariet om du söker äldre handlingar.

 

Kallelse RS 2021-06-11 Del4.pdf (pdf, 2388kB)
Kallelse RS 2021-06-11 Del3.pdf (pdf, 8037kB)
Kallelse RS 2021-06-11 Del2.pdf (pdf, 8155kB)
Kallelse RS 2021-06-11 Del1.pdf (pdf, 8123kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del6.pdf (pdf, 4698kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del5.pdf (pdf, 8179kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del4.pdf (pdf, 8021kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del3.pdf (pdf, 8207kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del2.pdf (pdf, 8234kB)
Kallelse RS 2021-05-25_Del1.pdf (pdf, 8142kB)
Kallelse RS 2021-04-29.pdf (pdf, 13319kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del6.pdf (pdf, 3606kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del5.pdf (pdf, 8192kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del4.pdf (pdf, 8184kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del3.pdf (pdf, 8183kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del2.pdf (pdf, 8222kB)
Kallelse RS 2021-03-22_Del1.pdf (pdf, 8189kB)
Kallelse RS 2021-02-18.pdf (pdf, 8755kB)
Kallelse RS 2021-01-26.pdf (pdf, 6731kB)
Kallelse RS 2020-11-26.pdf (pdf, 12804kB)
Kallelse RS 2020-10-20_Del4.pdf (pdf, 5917kB)
Kallelse RS 2020-10-20_Del3.pdf (pdf, 10236kB)
Kallelse RS 2020-10-20_Del2.pdf (pdf, 10135kB)
Kallelse RS 2020-10-20_Del1.pdf (pdf, 10167kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del8.pdf (pdf, 2655kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del7.pdf (pdf, 10043kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del6.pdf (pdf, 10197kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del5.pdf (pdf, 10170kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del4.pdf (pdf, 4859kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del3.pdf (pdf, 10247kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del2.pdf (pdf, 10242kB)
Kallelse RS 2020-09-10_Del1.pdf (pdf, 8638kB)
Kallelse RS 2020-08-26_Del5.pdf (pdf, 1111kB)
Kallelse RS 2020-08-26_Del4.pdf (pdf, 10180kB)
Kallelse RS 2020-08-26_Del3.pdf (pdf, 9533kB)
Kallelse RS 2020-08-26_Del2.pdf (pdf, 10130kB)
Kallelse RS 2020-08-26_Del1.pdf (pdf, 9956kB)
Kallelse RS 2020-06-17.pdf (pdf, 1246kB)
Kallelse RS 2020-06-09.pdf (pdf, 720kB)
Kallelse RS 2020-05-26.pdf (pdf, 10425kB)
Kallelse RS 2020-04-29.pdf (pdf, 9342kB)
Kallelse RS 2020-03-30.pdf (pdf, 13435kB)
Kallelse RS 2020-02-27.pdf (pdf, 9336kB)
Kallelse RS 2020-01-28_Del4.pdf (pdf, 4392kB)
Kallelse RS 2020-01-28_Del3.pdf (pdf, 5126kB)
Kallelse RS 2020-01-28_Del2.pdf (pdf, 5089kB)
Kallelse RS 2020-01-28_Del1.pdf (pdf, 5029kB)

Reviderad Kallelse med handlingar RS AU 2021-04-20.pdf (pdf, 1466kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-06-01 - Del 4.pdf (pdf, 3096kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-06-01 - Del 3.pdf (pdf, 7585kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-06-01 - Del 2.pdf (pdf, 10134kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-06-01 - Del 1.pdf (pdf, 2861kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-05-18.pdf (pdf, 4033kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-03-16.pdf (pdf, 14983kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-02-09.pdf (pdf, 1515kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2021-01-19.pdf (pdf, 4776kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-12-14_Reviderad.pdf (pdf, 5300kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-11-17.pdf (pdf, 1639kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-10-15 Del 2.pdf (pdf, 4694kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-10-15 Del 1.pdf (pdf, 8118kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-09-01 Del 3.pdf (pdf, 4475kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-09-01 Del 2.pdf (pdf, 9648kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-09-01 Del 1.pdf (pdf, 8150kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-08-18.pdf (pdf, 3335kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-06-02.pdf (pdf, 15139kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-05-19.pdf (pdf, 8668kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-05-19 Reviderad .pdf (pdf, 270kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-04-21.pdf (pdf, 4986kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-04-21 Reviderad .pdf (pdf, 11774kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-03-24 Reviderad.pdf (pdf, 8218kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-02-12.pdf (pdf, 3418kB)
Kallelse med handlingar RS AU 2020-01-20.pdf (pdf, 2426kB)

Kallelse210421_Del4.pdf (pdf, 14407kB)
Kallelse210421_Del3.pdf (pdf, 15205kB)
Kallelse210421_Del2.pdf (pdf, 14321kB)
Kallelse210421_Del1.pdf (pdf, 15326kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnden 2021-03-17.pdf (pdf, 3509kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-10.pdf (pdf, 4827kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-12-02.pdf (pdf, 3338kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del8.pdf (pdf, 7258kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del7.pdf (pdf, 8128kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del6.pdf (pdf, 7972kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del5.pdf (pdf, 8016kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del4.pdf (pdf, 8128kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del3.pdf (pdf, 8192kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del2.pdf (pdf, 6884kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-09-23_Del1.pdf (pdf, 8158kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-08-24.pdf (pdf, 13196kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-03-18_Del3.pdf (pdf, 4168kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-03-18_Del2.pdf (pdf, 14254kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-03-18_Del1.pdf (pdf, 9038kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-02-12.pdf (pdf, 13872kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-01-22_Del4.pdf (pdf, 10983kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-01-22_Del3.pdf (pdf, 14701kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-01-22_Del2.pdf (pdf, 13678kB)
Kallelse samhällsbyggnadsnämnd 2020-01-22_Del1.pdf (pdf, 15241kB)
Kallelse samhällsbyggnad 2021-05-19_Del4.pdf (pdf, 1656kB)
Kallelse samhällsbyggnad 2021-05-19_Del3.pdf (pdf, 12130kB)
Kallelse samhällsbyggnad 2021-05-19_Del2.pdf (pdf, 12043kB)
Kallelse samhällsbyggnad 2021-05-19_Del1.pdf (pdf, 12207kB)
Kallelse samhällsbyggnad 2021-06-23.pdf (pdf, 10849kB)

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 januari 2021