Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utvecklingskraft för ett hållbart län

Regional utveckling leder och samordnar länets gemensamma arbete för hållbar utveckling. Visionen för arbetet är:

Örebroregionen - Sveriges hjärta
En attraktiv och pulserande region för alla

Detta är också visionen i den regionala utvecklingsstrategin, RUS, som är länets gemensamma plattform för utvecklingsarbete. 

Regionalt utvecklingsansvar

Vi är regionalt utvecklingsansvariga, ett uppdrag som kommer från riksdagen och regeringen. Uppdraget handlar om att samordna och samverka med aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Förvaltningen Regional utveckling samverkar med många aktörer. De som finns med i partnerskapet för regional utveckling är alla länets kommuner, Länsstyrelsen, Örebro universitet, näringslivet genom Handelskammaren och civilsamhället genom RF-SISU och Örebro läns bildningsförbund.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 september 2022