Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Innovationer

Utvecklingen i vår omvärld går snabbt och det kräver en god förmåga till innovation och förnyelse. Den förmågan kan vara avgörande för regional tillväxt, konkurrenskraft, entreprenörskap och näringslivsutveckling.

Örebroregionen behöver starka innovativa miljöer, offentliga och privata, där forskning och goda idéer ges kraft att växa till livskraftiga företag. Det är en viktig del i hur vi i regionen ska arbeta för att stärka vår konkurrenskraft ur ett internationellt perspektiv och på sikt säkra vårt framtida välstånd. Region Örebro län understödjer detta arbete genom vårt innovationsteam och genom att vi är en av finansiärerna till Alfred Nobel Science Park samt regionens inkubator, Inkubera.

Vårt nätverk - Innovationssystemet

Samverkan är nyckeln för att nå regional framgång. Utöver Alfred Nobel Science Park och Inkubera är samarbetet med ett flertal aktörer avgörande för hur vi kan stärka innovationsarbetet i regionen. Tillsammans skapar vi med våra olika kompetenser och verktyg förutsättningarna för stärkt innovationskraft, ur det offentliga, det privata och det sociala perspektivet. 

 

Vi främjar innovationer inom hälso- och sjukvården samt tandvården 

Innovationsteamet är en integrerad del av Region Örebro län och bygger på resultatet av projektet Innovationssluss 2.0 som avslutades 2019. 

Du som har en idé, eller kanske funderar över något som behöver förbättras eller förändras för att skapa nytta i arbetet, för vårdens verksamheter, ekonomi eller för våra patienter är välkommen att höra av dig. Vi vill gärna att du gör det innan du ”tänkt klart”. Ditt engagemang är viktigt!

Vad är innovation?

Innovation kan beskrivas som något nytt och nyttigt som kommit till nytta. Innovation handlar inte bara om teknik och varor utan innehåller allt från nya metoder till nya sätt att organisera arbetet. Ofta blir det både och. För att till exempel börja använda en ny teknisk lösning behöver man ändra sättet att organisera arbetet på. Omvänt så innebär förändrade arbetssätt ofta att ny teknik behöver tas in eller utvecklas.

Det finns många sätt att arbeta med utveckling och de flesta är bra, men på olika sätt och för olika saker. Innovation innebär att man behöver testa sig fram då det oftast inte finns befintliga arbetsprocesser att utgå från. På så vis skiljer sig idéutveckling och innovation från verksamhetsutveckling.

Tillsammans skapar vi nytta

För att lösa ett verkligt behov eller problemområde på ett innovativt sätt behöver vi tänka annorlunda. Därför är det viktigt att mötas över organisatoriska och professionella gränser, på olika nivåer och med olika kompetenser eller synvinklar.

För oss i Innovationsteamet innebär det att vi jobbar för ökad samverkan mellan vård, forskarvärld och näringsliv. Även enskilda medborgare och samhället i övrigt kan bidra, det viktiga är att skapa nytta utifrån ett verkligt behov.

Kontakta oss, vi kommer gärna till din verksamhet för att lyssna in dina/era behov och berätta om våra möjligheter att ge stöd!

 

imagek98b.png

Tom Andersell, Helene Samuelsson och Anneli Eriksson.

Innovationsledare
Tom Andersell
Telefon: 019-602 78 41

Innovationsledare
Helene Samuelsson
Telefon: 019-602 63 53

Verksamhetsledare
Anneli Eriksson
Telefon: 019-602 63 06

 

Kontakter

Lisa Virén

Utvecklingsledare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2021