Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Innovationer

Utvecklingen i vår omvärld går snabbt och det kräver en god förmåga till innovation och förnyelse. Den förmågan kan vara avgörande för regional tillväxt, konkurrenskraft, entreprenörskap och näringslivsutveckling.

Örebroregionen behöver starka innovativa miljöer, offentliga och privata, där forskning och goda idéer ges kraft att växa till livskraftiga företag. Det är en viktig del i hur vi i regionen ska arbeta för att stärka vår konkurrenskraft ur ett internationellt perspektiv och på sikt säkra vårt framtida välstånd. Region Örebro län understödjer detta arbete genom vårt innovationsteam och genom att vi är en av finansiärerna till Alfred Nobel Science Park samt regionens inkubator, Inkubera.

Vårt nätverk - Innovationssystemet

Samverkan är nyckeln för att nå regional framgång. Utöver Alfred Nobel Science Park och Inkubera är samarbetet med ett flertal aktörer avgörande för hur vi kan stärka innovationsarbetet i regionen. Tillsammans skapar vi med våra olika kompetenser och verktyg förutsättningarna för stärkt innovationskraft, ur det offentliga, det privata och det sociala perspektivet. 

Innovationsteamet

Här får du individuellt anpassade råd om hur du kan komma vidare med din idé/innovation. Innovationsrådgivning handlar dels om att tidigt få en orientering av sin idé inom ett visst område och därefter behovsanpassad kontinuerlig rådgivning. Det innebär vägledning och råd på sikt och i den aktuella fasen men det ligger på idébäraren eller verksamheten att ansvara för genomförandet av praktiska aktiviteter.

Det finns andra funktioner i samhället som erbjuder innovationsrådgivning men den är oftast inte anpassad till offentlig sektor, medicinsk kunskap eller komplexa vårdmiljöer.

Innovationsrådgivning via Innovationsteamet är därför ett komplement med fokus på detta.

Läs mer om rådgivningen här.

Kontakter

Olle Jonsson

Utvecklingsledare: Innovation och entreprenörskap

Matilda Eriksson

Utvecklingsledare: Näringsliv och innovationer

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 januari 2024