Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Johan Karlström

Utvecklingsledare: Natur och friluftsliv

Linda Gustafsson

Utvecklingsledare: Turism

Olle Jonsson

Utvecklingsledare: Innovation och entreprenörskap

Jenny Ahlgren

Företagskoordinator: Turism

Malena Pirsech

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Niklas Halldén

Utvecklingsledare: Företagsstöd

Matilda Eriksson

Utvecklingsledare: Näringsliv och innovationer

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 april 2021